Pieter Tops

Bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies en lector Politieacademie

Pieter Tops is bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies en lector Politieacademie. In sommige wijken is het een stapeling van problemen: sociale en psychische problemen, laaggeletterdheid, schulden. Weinig perspectief voor jongeren. De georganiseerde misdaad maakt daar gebruik van door jongeren in te zetten voor hand- en spandiensten en door misbruik te maken van bijvoorbeeld de detailhandel en de horeca. De verloedering wordt daardoor nog groter en dat werkt demoraliserend. Op deze manier is de ondermijnende criminaliteit een katalysator van de problematiek in deze wijken. Hoe kan je een vicieuze cirkel als deze worden doorbroken? Hoe kan ondermijnende criminaliteit bestreden worden door een brede, maatschappelijke wijkaanpak?