Nelleke Westerveld

Senior projectleider bij Movisie

Nelleke Westerveld is senior projectleider bij Movisie op het gebied van sociale veiligheid. Zij houdt zich onder andere bezig met ouderenmishandeling, (ex-)partnergeweld en seksueel geweld. Ouderenmishandeling is een ernstige vorm van geweld. Geweld Hoort Nergens Thuis, ook niet als je ouder en kwetsbaarder wordt. Op jaarbasis krijgt 1 op de 50 ouderen te maken met een vorm van geweld (Regioplan, 2018). Denk hierbij aan psychisch geweld, financieel misbruik, fysiek geweld en/of verwaarlozing.  Zij vindt het belangrijk dat ouderen, die te maken hebben met ouderenmishandeling, goede zorg en ondersteuning krijgen van professionals binnen hun gemeente. Daarom is het belangrijk dat professionals, organisaties en gemeenten voldoende kennis en knowhow hebben over de problematiek én de oplossingen. Gemeenten en organisaties dragen bij aan de oplossingen door hun beleid. Professionals dragen bij aan de oplossing door voldoende kennis over de (keten-)aanpak van ouderenmishandeling. Zij gaat graag met alle actoren in gesprek.