Mirte Bunte

Kwartiermaker VONL

Mirte Bunte is kwartiermaker VONL. Vanuit verschillende rollen in het sociaal domein heeft zij ervaren hoe belangrijk het is om de ruimte te nemen, om dát te doen wat nodig is. Voortbordurend op de opgedane kennis en ervaringen in de ondersteuning van de VONL gezinnen, zet zij zich nu in om professionals te versterken in het toepassen van de werkzame elementen uit de VONL aanpak. Zij is ervan overtuigd dat in de ruimte om het anders te doen de belevingswereld leidend is en de systeemwereld dienend. In deze sessie die zij in samenwerking met ervaringsdeskundigen verzorgt, wordt gesproken over professionele vriendschap, ongemak, kwetsbaarheden, lef en doorzettingsvermogen.