Drs. Miriam van Houten

Arts en sociaal medisch adviseur

Drs. Miriam E. van Houten is arts, sociaal medisch adviseur en is o.a. voorzitter geweest van de in 2018 opgestelde richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein van de NVKG (Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie). Momenteel is Miriam bezig met een promotie traject bij de Klinische Geriatrie in het Radboudumc op het onderwerp signaleren van ouderenmishandeling en is zij lid van de artsencoalitie huiselijk geweld en kindermishandeling van de KNMG.