Margreet Visser

Klinisch psycholoog en senior onderzoeker bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum Kenter Jeugdhulp

Margreet Visser is klinisch psycholoog en senior onderzoeker bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum van Kenter Jeugdhulp. Haar hele werkzame leven heeft zij besteed aan getraumatiseerde kinderen en volwassenen en hun gezinnen, waarbij ze voortdurend op zoek is naar verbetering van behandelingen voor kinderen die ruzie en geweld in het gezin meemaken. Ze heeft Kinderen uit de Knel ontwikkeld, een interventie voor gezinnen verwikkeld in een conflictscheiding. Haar wetenschappelijk onderzoek richt zich op de impact van destructieve conflicten tussen ouders op kinderen en hun gezinsrelaties.