Marco Pastors

Directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid en gaat onvermoeibaar door onder het motto: “Doe wat wij doen”. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) moet het voorbeeld worden voor de aanpak van de steeds groter wordende problemen in achterstandswijken in grote steden. Het NPRZ is tien jaar geleden opgericht om de achterstanden in Rotterdam-Zuid te bestrijden. Inmiddels is deze aanpak tot een blauwdruk voor andere steden geworden