Prof. dr. Majone Steketee

Bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek

Prof. dr. Majone Steketee is bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek en wetenschappelijk directeur van het Verwey Jonker Instituut. De combinatie van wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar ‘intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen’ aan de Erasmus Universiteit biedt de mogelijkheid om inzichten uit het fundamenteel onderzoek toe te passen in het praktijk- of actie gericht onderzoek om daarmee de uitvoeringspraktijk aan kwetsbare gezinnen en jongeren daadwerkelijk te verbeteren.