Linda Dam

Ambulant hulpverlener (WMO) Optimaal leven Assen

Linda Dam is persoonlijk begeleider vanuit Cosis. Betrokken sinds de start van Optimaal leven. Werkt vanuit de visie dat wanneer zorg organisaties samenwerken de zorg voor de cliënte laagdrempelige en adequater is. Als uitgangspunt dat er gekeken wordt naar alle levensgebieden waarin het vermogen en kunnen van de cliënten vooropstaat in plaats van dat het ziektebeeld lijdend is.