Liesbeth Hegge

Vrijwillig mentor en coördinator bij stichting Mentorschap Noord

Liesbeth Hegge is sinds december 2019 betrokken als vrijwillig mentor bij stichting Mentorschap Noord en sinds mei 2020 ook als coördinator. Als wettelijk vertegenwoordiger komt zij op voor mensen die dat nodig hebben, omdat zij vindt dat goede zorg voor alle mensen toegankelijk moet zijn. Voor zorgverleners is het belangrijk te weten wat de beste zorg is die een cliënt nodig heeft. Als cliënt dat niet goed kan uiten, helpt de mentor daarbij.