Koen Westen

Lecturer, Avans Hogeschool

Koen Westen is Lecturer bij Avans Hogeschool. Hij studeerde Verpleegkunde en Maatschappelijke Gezondheidszorg GGZ aan de voorlopers van Avans Hogeschool. Later is daar de Master Social Work and Innovation bijgekomen. Het ontwikkelen van kwalitatief goede zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen is de primaire drijfveer van Koen. Hij is expert op het gebied van zorgafstemming tussen het sociaal domein en de GGZ, kwaliteitsontwikkeling in de GGZ en wijkgericht, ambulant werken. Meerdere publicaties rondom deze thema’s zijn recent verschenen in uiteenlopende tijdschriften en boeken. Hij is bijvoorbeeld coauteur van het boek ‘Zorg voor Afstemming’ en hij schreef mee aan de nieuwe FACT-schaal en de ZAG-werkwijze.