Kirsten Regtop

Coöperatielid Fabriek69

In 2008 kwam Kirsten Regtop als sociaal werker voor het eerst in aanraking met huiselijk geweld. Dat maakte wat los, want de handelingsverlegenheid die zij ervaarde en het besef van de impact zorgden ervoor dat zij zich is gaan vastbijten in het onderwerp. Wat kan je rol zijn als hulpverlener, waarom weten we vaak nog zo weinig over het onderwerp en wat er nodig is het geweld te stoppen?

Kirsten coördineerde in Utrecht de aanpak van huiselijk geweld voor wijkteams en daarna werkte zij een aantal jaren bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. In die tijd is zij ook gaan bloggen over de aanpak van huiselijk geweld. Op haar blog deelt zij onder andere tips, ervaringen van hulpverleners, inzichten uit onderzoeken en verhalen van ervaringsdeskundigen (zowel plegers als slachtoffers). Sinds 2015 geeft Kirsten lezingen en trainingen om handelingsverlegenheid van professionals te doorbreken. Zodat ze eerder het gesprek aangaan en door de moeite heen gaan en minder mensen het gevoel hebben alleen te staan na huiselijk geweld.