Jelle Smits

Actieonderzoeker IPW

Jelle Smits is thuis in het sociaal werk en de wereld van de filosofie. Als actieonderzoeker bij IPW helpt hij burgers en professionals doorbraken te realiseren door middel van logische oplossingen die binnen de bureaucratische wereld niet altijd als logisch worden ervaren. Iets voor elkaar krijgen wat op het eerste oog onmogelijk lijkt, brengt veel aan het licht over hoe professionals denken en de wereld waarin zij werken. Wat leren we hiervan? En hoe verhoudt zich dit tot de paradigmashift die sommigen van ons willen maken?