Jan Dirk de Jong

Lector Aanpak Jeugdcriminaliteit bij Hogeschool Leiden en universitair docent bij de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Jan Dirk de Jong werkt als lector Aanpak Jeugdcriminaliteit bij Hogeschool Leiden en als universitair docent bij de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit gaat praktijkgericht onderzoek om de vraag hoe – vanuit belangrijke gevoelens van inclusie – kan worden bijgedragen aan het daadwerkelijk creëren van positief perspectief voor jongeren uit de doelgroep van het congres. De beoogde gedragsverandering wordt niet op voorhand gekoppeld aan recidivevermindering: jongeren vooral sneller laten stoppen met of afhouden van criminaliteit in een omgeving van delinquente anderen. De gedragsontwikkeling die het lectoraat onderzoekt is expliciet gelinkt aan een betekenisvermeerdering in termen van een toename van pro-sociaal gedrag. Dat betekent een nadruk op eerder beginnen met belangrijk zijn voor anderen door delen of helpen in een sociaal verband.