Dr. Igor van Laere MD PhD

Sociaal geneeskundige, straatdokter, coördinator Nederlandse Straatdokters Groep

Dr. Igor van Laere is sociaal geneeskundige en gepromoveerd op sociaal medische zorg voor en tijdens dakloosheid in Amsterdam. Hij is oprichter van de Doctors for Homeless Foundation en sinds 2014 coördinator van de Nederlandse Straatdokters Groep (NSG). De NSG is opgericht om lessen van de straat uit te dragen, om professionals werkzaam in de opvang en zorg te ondersteunen, te bouwen aan een (inter)nationaal netwerk van straatdokters/verpleegkundigen. Ze stimuleren onderzoek, onderwijs en beter beleid en houden jaarlijks een straatdokters symposium. (Nederlandse Straatdokters Groep). Igor van Laere heeft dertig jaar ervaring als sociaal arts, bij onder meer GGD Amsterdam, AMC, Universiteit van Bandung, GGD Hart voor Brabant en verslavingszorg Spoor6 in Bussum.