Prof. Hanan El Marroun

Bijzonder hoogleraar Biologische psychologie

Prof. Hanan El Marroun is bijzonder hoogleraar Biologische psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze bestudeert hoe de hersenontwikkeling bij jonge kinderen en adolescenten in relatie tot blootstelling aan middelen zoals alcohol, tabak of cannabis plaatsvindt. Wat zijn de gevolgen van middelengebruik in de zwangerschap op de ontwikkeling van jonge kinderen? En hoe beïnvloed middelengebruik in de adolescentie de hersenen? Met nieuwe inzichten in deze kwetsbare periodes kunnen nieuwe preventie en interventieprogramma’s ontwikkeld worden.