Froukje van der Honing

Wijkverpleegkundige, Opella

Froukje van der Honing is wijkverpleegkundige (ambassadeur). Ze werkt bij Opella in Oosterbeek. Ze is tevens actief in het bestuur van de afdeling wijkverpleegkundigen V&VN. Gezien alle ontwikkelingen zullen we ons meer moeten richten op samenwerken. We moeten laten zien wat wij als wijkverpleegkundige kunnen bijdragen in het zien van de mens in ieder mens, ook die zich bewust of onbewust aan ons oog onttrekken en ook hen die kwalitatief goede zorg geven waar we voor staan in ons vak!