Eric Schoenmakers

Senior onderzoeker bij Fontys Hogescholen en lid van de wetenschappelijke adviescommissie van het programma één-tegen-eenzaamheid (ministerie van VWS)

Eric Schoenmakers is senior onderzoeker bij Fontys Hogescholen en lid van de wetenschappelijke adviescommissie van het programma één-tegen-eenzaamheid (ministerie van VWS). Sinds 2009 doet Schoenmakers onderzoek naar eenzaamheid, coping, interventies en sociale relaties. In zijn werk benadrukt Schoenmakers dat het taboe op het onderwerp eenzaamheid doorbroken dient te worden en dat maatwerk essentieel is in de aanpak van eenzaamheid.