Prof. dr. Emile Kolthoff

Hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit en voorzitter van de Sectie Strafrecht van de faculteit Rechtswetenschappen

Prof. dr. Emile Kolthoff (1958) is sinds 2010 hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit en tevens voorzitter van de Sectie Strafrecht van de faculteit Rechtswetenschappen. Daarnaast was hij tussen 2008 en 2022 respectievelijk lector Veiligheid, Openbare orde en Recht aan de Juridische Hogeschool Avans Fontys en lector Ondermijning bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Hij is tevens gasthoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Kolthoff volgde de opleiding tot inspecteur aan de Nederlandse Politie Academie en vervulde als officier verschillende functies bij het Korps Rijkspolitie en werkte in het politieonderwijs. Hij deed de master Criminologie aan de KU Leuven en de master Human Ecology aan de Vrije Universiteit Brussel. Kolthoff promoveerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waaraan hij tot 2020 verbonden bleef als onderzoeker.