Dr. Chris Kuiper

Bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van risico- en beschermende factoren in de opvoeding van jeugdigen

Dr. Chris Kuiper (1961) is per 1 januari 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van risico- en beschermende factoren in de opvoeding van jeugdigen aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting iHUB.
In zijn praktijkgerichte onderzoek richt Kuiper zich op het verminderen van gedragsproblemen bij jongeren, waarbij zijn aandacht zich in het bijzonder richt op orthopedagogische interventies vanuit het perspectief van zorginnovatie.