Astrid Gijsbertsen

Ervaringsdeskundige huiselijk geweld en trauma

Astrid Gijsbertsen is ervaringsdeskundige huiselijk geweld en trauma binnen de Vrouwenopvang Groningen Wender.