Annica Brummel

Senior onderzoeker HAN en Disability Studies in Nederland

Annica Brummel (Zwolle, 1977) studeerde Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit (1997-2001) en heeft daarna in het welzijnswerk gewerkt als opbouwwerker en later als projectleider in diverse gemeenten. Sinds 2019 werkt ze bij het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit en is ze thematrekker van het leeratelier Betekenisvol Contact in de Wijk van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen. Annica combineert haar werk bij de HAN met het werk bij Stichting Disability Studies in Nederland, waar ze zich richt op inclusief onderzoek en sociale toegankelijkheid van publieke plekken. Daarnaast is ze actief in de redactie van het Journal of Social Intervention; Practice and Theory en is ze medegrondlegger van het Nederlands-Vlaams Netwerk voor de Capabilitybenadering in het Sociaal Domein.