Albert Jan Kruiter

Publicist en mede-oprichter van het IPW

Albert Jan Kruiter is publicist en mede-oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Het IPW ontwikkelt nieuwe manieren om publieke waarde te realiseren tegen minder kosten. IPW doet actieonderzoek en ontwerpt en test nieuwe oplossingen en interventies.

Kruiter studeerde Public Administration aan de Universiteit Leiden, waarna hij adviseur werd in het sociaal domein. In 2010 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg met zijn proefschrift ‘Mild despotisme’.  Vervolgens onderzocht hij geruime tijd de stedelijke dienst-, zorg- en hulpverlening aan mensen met meerdere problemen. Hierover schreef hij samen met Eelke Blokker ‘In ons belang’ (2013) en ‘De dag dat Peter zijn deur dichttimmerde, Waarom mensen die onze hulp het hardst nodig hebben niet geholpen worden’ (2015), samen met Clara Pels. Het laatste werd veel besproken en vertegenwoordigt een nieuw literair genre: de beleidsthriller.

Kruiter schreef talloze stukken voor onder andere het NRC, de Groene Amsterdammer, de Elsevier en wetenschappelijke tijdschriften zoals Beleid & Maatschappij. Kruiter was mede-redacteur en auteur van het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken ‘Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering’ (2016).