Aimée Romme

Directeur van stichting Met je hart

Aimée Romme heeft grote waardering voor mensen die betekenis aan hun leven geven door er voor een ander te zijn. Iets wat zij als directeur van stichting Met je hart en in haar privé leven ook graag doet. Juist in een tijd waarin de individualisering en digitalisering toeneemt, komt de vervulling van de basisbehoefte om ‘erbij te horen’ steeds meer onder druk te staan. Aimée is een verbinder, oplossingsgericht en zet graag een stapje extra voor een wereld waar aandacht voor elkaar is.