Serie Relationeel Werken

De stichting Presentie en Zorg+Welzijn onderzoeken samen hoe degene die hulp verleent werkelijk goed aan kan sluiten bij degene die hulp nodig heeft. Vanaf maart 2017 staan er in dit kader artikelen over ‘Relationeel werken’ in het magazine Zorg+Welzijn.

 

 

#1 De ander tevoorschijn laten kruipen

De stichting Presentie en Zorg+Welzijn onderzoeken in de komende maanden in dit blad hoe degene die hulp verleent werkelijk goed aan kan sluiten bij degene die hulp nodig heeft. Andries Baart, grondlegger van de presentietheorie, slaat de piketpalen. ‘Als je relationeel leert kijken, valt op hoe individualistisch wij denken.’
Download hier het eerste deel van de serie Relationeel Werken >>

 

#2 ‘Zo’n vrijwilliger staat drie nul voor op professionals die almaar wat moeten’

Christiaan Verschoor werkt als maatschappelijk werker voor Gevangenenzorg Nederland. Hij en zijn collega’s coachen vanuit Zoetermeer de ruim 650 vrijwilligers die gevangenen ondersteunen in heel Nederland. Christiaan begeleidt zelf vooral langdurige individuele bezoektrajecten binnen de TBS.
Download hier het tweede deel van de serie Relationeel Werken

 

#3 ‘Ergens tussen schreeuw en stilte’

Hein-Jan Hagen werkt als coach en persoonlijk begeleider op woonhotel Schoonegge in Rotterdam. Hij biedt als medewerker van PerspeKtief hulp en opvang aan mensen die in het leven zijn vastgelopen en daar in een bescheiden appartement verblijven.
Download hier het derde deel van de serie Relationeel Werken

 

#4 ‘Op deze plek kunnen ze zien dat het anders kan’

Evelien Regnat werkt als sociaal makelaar voor Stichting Me’kaar in het Utrechtse Geuzenkwartier, een oude volksbuurt. Ze is samen met collega’s verantwoordelijk voor de buurtspeeltuin, dat is ook haar uitvalsbasis.
Download hier het tweede deel van de serie Relationeel Werken

 

#5 Van gevangen in baksteen naar gevangen in relaties

Fabienne Venecourt is jeugdhulpspecialist bij Spirit Jeugd & Opvoedhulp. Ze is als gedragswetenschapper betrokken bij de pilot Kleinschalige Forensische Voorziening (KV). Jongens die zijn opgepakt voor vergrijpen kunnen daar hun voorarrest uitzitten als de inschatting is dat ze kunnen profiteren van wat de KV ze biedt: netwerkversterking en perspectief.
Download hier het vijfde deel van de serie Relationeel Werken

 

#6 Trouw zijn aan sociaal overbodigen

Stichting Presentie en Zorg+Welzijn beschreven de afgelopen maanden het wezen van relationeel werken. Presentiegrondlegger Andries Baart rondt de serie af. ‘Het is het ultieme criterium van relationeel werken: de afhankelijkheid van elkaar te verkiezen boven de verdeeldheid.’
Download hier het zesde deel van de serie Relationeel Werken