Home Partners

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelt Movisie kennis over wat echt goed werkt en past ze die kennis toe.

KIS

Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit.

Augeo

Augeo wil dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Daarom versterkt ze professionals, beleidsmakers en vrijwilligers om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken.

Vektis

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland.

AdSysCo

AdSysCo ondersteunt professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn in hun werk voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Wij ontwikkelen daartoe ICT-oplossingen die eenvoudig werken.