Omgaan met Verslaving in het Sociaal Domein

Je krijgt inzicht in de verschillende vormen van verslaving, doelgroepen en hoe je deze mensen het beste kunt begeleiden. Veel praktische voorbeelden, ex-verslaafden komen aan het woord én volop ruimte om je uitdagingen en ervaringen te delen.

Verslaving komt steeds vaker voor en heeft veel gezichten. Het meest beeldbepalend zijn de mensen die door hun jarenlange middelengebruik kampen met multiproblematiek. Daarnaast is er een grote groep waarbij de verslavingsproblemen minder zichtbaar zijn.

Als welzijnswerker kom je veel mensen tegen die door hun gebruik of verslaving in ernstige problemen verzeild raken. Met welke vormen en doelgroepen krijg je te maken? Wat kun jij doen om deze mensen zo goed mogelijk te begeleiden?

Tijdens het Congres Omgaan met Verslaving in het Sociaal Domein ga je – samen met sprekers en andere deelnemers – aan de slag met concrete vraagstukken en casussen:

 • Wat zijn de laatste ontwikkelingen als het gaat om middelengebruik en verslaving?
 • Welke herstel ondersteunende interventies zijn effectief?
 • In hoeverre geef je ruimte aan iemands gebruik, met zicht op autonomie en zelfbeschikkingsrecht?
 • Hoe ga je om met ‘moeilijke’ cliënten?
 • Hoe ondersteun je kwetsbare mensen met een lvb en verslaving?
 • Ben je ooit niet meer verslaafd? De ervaringsdeskundige aan het woord.
09.00
Ontvangst en registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Opening

Inleiding en start van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

09.45
Lees meer Sluiten
Update: de laatste ontwikkelingen in verslavingszorg

Waar staan we vandaag als we kijken naar verslaving? Met welke vormen en doelgroepen hebben we dan te maken en welke impact heeft dit op de maatschappij? Wat zul je de komende jaren tegenkomen in het sociaal domein en welke rol heb jij hierin als zorg en welzijn professional? Een interactieve update!

10:30
Lees meer Sluiten
Verslaving versus autonomie

Ieder mens is zelfstandig deelnemer aan de maatschappij. Verslaving kan deze zelfstandigheid ernstig beperken terwijl de behoefte aan zelfbeschikking juist bij deze groep groot is. In hoeverre is een verslaafde nog in staat om autonoom te handelen? Wat zijn de gevolgen van verslaving voor het denken, willen, voelen en handelen van jouw cliënt? Tijdens deze interactieve lezing gaan we in op het spanningsveld tussen respect voor autonomie en gedwongen interventies en bemoeizorg.

Niels Mulder, psychiater. Gespecialiseerd in de vraag: waarom willen mensen wel of geen zorg?

11.00
Pauze
11.30
Lees meer Sluiten
Het rafelige randje: multiproblematiek bij verslaving

Steeds vaker zien we cliënten die niet alleen diverse verslavingsproblemen maar vaak ook een psychiatrische stoornis hebben. Mensen met een verstandelijke beperking en 60-plussers met verward gedrag zijn een risicogroep. Hoe willen we als samenleving omgaan met kwetsbaren? Hoe kunnen we samenwerken?’ Een indringend verhaal over de harde werkelijkheid van verslaving en multiproblematiek.

12.45
Lunchpauze
13.10
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1

Je hebt de keuze uit vijf verschillende inhoudelijke sessies. Hierbij ga je in kleinere groepen dieper in op het onderwerp van jouw keuze.

 • Herstel ondersteunende interventies in de praktijk
 • Preventie en interventie bij mensen met een verslaving en lvb
 • Omgaan met ‘moeilijke’ cliënten
 • Jong verslaafd: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Problematisch gamen

Bekijk alle sessies

14.10
Zaalwissel
14.15
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2

Je hebt de keuze uit vijf verschillende inhoudelijke sessies. Hierbij ga je in kleinere groepen dieper in op het onderwerp van jouw keuze.

 • Herstel ondersteunende interventies in de praktijk
 • Preventie en interventie bij mensen met een verslaving en lvb
 • Omgaan met ‘moeilijke’ cliënten
 • Jong verslaafd: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Problematisch gamen

Bekijk alle sessies

15.15
Pauze
15.45
Lees meer Sluiten
Voor altijd verslaafd? Het indringende verhaal van een ervaringsdeskundige

Het indringende verhaal van een ervaringsdeskundige. Ben je voor altijd verslaafd? Wat zouden hulpverleners beter kunnen doen en over de gelijkwaardigheid van cliënt of mens.

16.30
Netwerkborrel
17.30
Einde

Sessierondes

1.
Lees meer Sluiten
Herstel ondersteunende interventies in de praktijk

Het voornemen om cliënten te ondersteunen in hun herstelproces is mooi, maar hoe doe je dit in het dagelijks werk? Herstel ondersteunend werken vraagt om een zekere attitude van de zorg en welzijnswerker. Maar waaruit dient deze basishouding te bestaan? Wat kun je juist wel en wat niet doen? Betekent herstelondersteuning dat je altijd aansluit bij de beleving en wensen van de cliënt, ook als deze beslissingen neemt die niet goed lijken te zijn? Tijdens deze workshop gaan we in op herstel ondersteunende interventies voor jouw cliënt met een verslaving.

2.
Lees meer Sluiten
Mensen met een LVB motiveren om ‘iets’ aan hun verslaving te doen

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico op verslaving. De kans op misbruik en afhankelijkheid is groot. In de klinische praktijk worden bovendien verontrustende signalen waargenomen over excessief game- en internetgebruik. De vraag is hoe we mensen met een lichte verstandelijke beperking kunnen ondersteunen om de diverse verleidingen te weerstaan.
Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat bestaande interventies onvoldoende aansluiten op de specifieke behoeftes van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Complicerende factor daarbij is dat betrokkenen vaak niet gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een behandeling. Voor een succesvolle verslavingsbehandeling is het met andere woorden essentieel om de motivatie van cliënten te vergroten. Motiverende gespreksvoering is een geschikte methode om iemands autonome motivatie te stimuleren. Het is een cliëntgerichte en directieve vorm van begeleiding waarbij de professional het gesprek stuurt op aangeven van informatie van de cliënt. Samenwerking en eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten. Leer uit de praktijk!

Ad van Ginneken (ervaringsdeskundige), Noud Frielink (onderzoeker) en Lucienne Heerkens (projectleider)
Project Sterker dan de kick

3.
Lees meer Sluiten
Omgaan met ‘moeilijke’ cliënten

Mensen met een drugs- en/of drankverslaving leven niet bij de klok of het reglement. De sterke terughoudendheid van zorg en welzijn professionals om zich moreel uit te spreken over het gedrag van ‘moeilijke patiënten’ werkt contraproductief. In plaats van je te verschuilen achter de verslaving (‘hij kan er niets aan doen’), zou het goed zijn om ons uit te spreken over wat we wel en niet mogen vragen en verwachten van cliënten. Hoe kun je flexibel omgaan met mensen die soms onbenaderbaar zijn?

4.
Lees meer Sluiten
Jong verslaafd: doorbreek de vicieuze cirkel!

Tien procent van de jongeren gebruikt bepaalde middelen (bijvoorbeeld alcohol of drugs) en bepaald gedrag (gamen, gokken) om zichzelf te verdoven en zich anders te voelen. Voor hen zijn deze middelen en dit gedrag de oplossing voor onderliggende problemen waar ze niet mee om kunnen gaan. Naar mate de verslaving langer duurt, worden vaak ook de problemen groter. Er zijn vaak problemen zoals gezondheidsschade en eigen verwaarlozing of problemen op school, bij sociale contacten of binnen de familie. De verslaafde ziet nog meer gebruiken als enige oplossing voor zijn/haar problemen. Hij/zij zit volledig vast in een vicieuze cirkel. Hoe ga je mét de jongeren aan de slag om te zoeken naar manieren en mogelijkheden om hun destructieve leven  achter zich te laten? En hoe ga je hierin om met familie?

5.
Lees meer Sluiten
Problematisch gamen

Gamen is een serieuze verslaving van deze tijd. Wanneer is gamen nog leuk en wanneer wordt het problematisch, hoe vaak komt problematisch gamen voor, wie loopt het meest risico (en de relatie gamen-autismespectrum), wat zijn de gevolgen, hoe kan ik problematisch gamen herkennen, wat kan ik doen en wanneer moet ik doorverwijzen? In deze workshop maakt u kennis met de wereld van gamen, zodat u begrijpt waarom het voor sommige jongeren zo aantrekkelijk is.

Datum
Dinsdag 26 november 2019

Locatie
Van Der Valk Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal (Routebeschrijving)

Tarieven (btw-vrij)
€ 299 per persoon | Vroegboekkorting tot 1 augustus 2019
€ 299 per persoon | Collega tarief (vanaf 2 personen)
€ 299 per persoon | Abonneetarief (Voor abonnees tijdschriften Zorg+Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Dagbesteding)
€ 349 per persoon | Regulier tarief
Aanmelden

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie hieronder), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor professionals uit de volgende sectoren: gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, huisartsgeneeskunde, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties, die in hun werk te maken hebben met het thema verslaving.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Registerplein (5 punten)
 • V&VN (5 punten)
 • SKJ (5 punten)
 • VVAK (5 punten)

Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar lianne.de.jong@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Congres Omgaan met Verslaving in het sociaal domein staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Lianne de Jong
M: 06 – 46 60 23 47
E: lianne.de.jong@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: 030 – 638 36 59
M: 06 – 630 905 752
E: leonie.van.helten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Iris ter Velde
T: 010 – 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.