Congres Omgaan met Verslaving in het Sociaal Domein

Congres Omgaan met verslaving in het sociaal domein

Je krijgt inzicht in de verschillende vormen van verslaving, doelgroepen en hoe je deze mensen het beste kunt begeleiden. Veel praktische voorbeelden, ex-verslaafden komen aan het woord én volop ruimte om je uitdagingen en ervaringen te delen.

Verslaving komt steeds vaker voor en heeft veel gezichten. Het meest beeldbepalend zijn de mensen die door hun jarenlange middelengebruik kampen met multiproblematiek. Daarnaast is er een grote groep waarbij de verslavingsproblemen minder zichtbaar zijn.

Als welzijnswerker kom je veel mensen tegen die door hun gebruik of verslaving in ernstige problemen verzeild raken. Met welke vormen en doelgroepen krijg je te maken? Wat kun jij doen om deze mensen zo goed mogelijk te begeleiden?

Tijdens het Congres Omgaan met Verslaving in het Sociaal Domein ga je – samen met sprekers en andere deelnemers – aan de slag met concrete vraagstukken en casussen:

 • Wat zijn de laatste ontwikkelingen als het gaat om middelengebruik en verslaving?
 • Welke herstel ondersteunende interventies zijn effectief?
 • In hoeverre geef je ruimte aan iemands gebruik, met zicht op autonomie en zelfbeschikkingsrecht?
 • Hoe ga je om met ‘moeilijke’ cliënten?
 • Hoe ondersteun je kwetsbare mensen met een lvb en verslaving?
 • Ben je ooit niet meer verslaafd? De ervaringsdeskundige aan het woord.
09.00
Ontvangst en registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Opening

Opening en start van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters.

09.45
Lees meer Sluiten
Update: de laatste ontwikkelingen in verslavingszorg

Waar staan we vandaag als we kijken naar verslaving? Met welke vormen en doelgroepen hebben we dan te maken en welke impact heeft dit op de maatschappij? Wat zul je de komende jaren tegenkomen in het sociaal domein en welke rol heb jij hierin als zorg en welzijn professional? Een interactieve update!

Mark Lobeek, behandelaar Iriszorg en docent minor verslavingskunde HAN.

10:30
Lees meer Sluiten
Verslaving versus autonomie

Ieder mens is zelfstandig deelnemer aan de maatschappij. Verslaving kan deze zelfstandigheid ernstig beperken terwijl de behoefte aan zelfbeschikking juist bij deze groep groot is. In hoeverre is een verslaafde nog in staat om autonoom te handelen? Wat zijn de gevolgen van verslaving voor het denken, willen, voelen en handelen van jouw cliënt? Tijdens deze interactieve lezing gaan we in op het spanningsveld tussen respect voor autonomie en gedwongen interventies en bemoeizorg.

Niels Mulder, psychiater. Gespecialiseerd in de vraag: waarom willen mensen wel of geen zorg?

11.00
Pauze
11.30
Lees meer Sluiten
Sociaal medisch verval en verslaving op straat

Igor van Laere is al jaren straatdokter. Van Laere pleit ervoor dat sociaal-medische zorg voor kwetsbare burgers meer aandacht krijgt in artsenopleidingen. Met clienten spreekt hij niet alleen over medische klachten maar juist over hun levensverhaal. Hoe ben je dakloos geworden? Waar ben je tot nu toe geweest? Heb je hulp gevraagd en hoe ging dat? Daklozen worden vaak maar 55 jaar oud en dat komt door hun sociale omstandigheden. Een indringend verhaal over levenspijn, de harde werkelijkheid van verslaving en multiproblematiek.

Igor van Laere, straatdokter & coordinator Nederlandse Straatdokters Groep

12.10
Lunchpauze
13.10
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1

Je hebt de keuze uit vijf verschillende inhoudelijke sessies. Hierbij ga je in kleinere groepen dieper in op het onderwerp van jouw keuze.

 • Herstel ondersteunende interventies in de praktijk
 • Preventie en interventie bij mensen met een verslaving en lvb
 • Omgaan met ‘moeilijke’ cliënten
 • Jong verslaafd: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Problematisch gamen

Bekijk alle sessies

14.10
Zaalwissel
14.15
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2

Je hebt de keuze uit vijf verschillende inhoudelijke sessies. Hierbij ga je in kleinere groepen dieper in op het onderwerp van jouw keuze.

 • Herstel ondersteunende interventies in de praktijk
 • Preventie en interventie bij mensen met een verslaving en lvb
 • Omgaan met ‘moeilijke’ cliënten
 • Jong verslaafd: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Problematisch gamen

Bekijk alle sessies

15.15
Pauze
15.45
Lees meer Sluiten
Voor altijd verslaafd? Het indringende verhaal van een ervaringsdeskundige

Een veilige jeugd was Toon Walravens (57) niet beschoren. Hij was elf jaar jong toen hij begon met roken en drinken. Op zijn twaalfde werd hij uit huis geplaatst. Daarna brak een periode aan van zware verslaving en detentie. Vandaag de dag helpt Toon als ervaringsdeskundige andere verslaafden. Tijdens deze indringende lezing vertelt hij zijn verhaal. Ben je voor altijd verslaafd? Wat zouden hulpverleners beter kunnen doen en over de gelijkwaardigheid van cliënt of mens.

Toon Walravens, ervaringsdeskundige

16.30
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1.
Lees meer Sluiten
Herstel ondersteunende interventies in de praktijk

Het voornemen om cliënten te ondersteunen in hun herstelproces is mooi, maar hoe doe je dit in het dagelijks werk? Forzsa zoomt in op herstellen van een verslaving en gaat daarbij vooral in op ‘spiritueel’ herstel.  Een persoonlijk herstelverhaal van ervaringsdeskundige begeleider zal centraal staan in de presentatie. Ook wordt het publiek uitgedaagd om naar eigen herstelervaring te kijken. Voorts zullen er adviezen gegeven worden aan professionals die mensen met verslavingsproblematiek begeleiden.

Forzsa: Pieter Kramer, ervaringsdeskundig begeleider en Saskia Meulenberg, manager

2.
Lees meer Sluiten
Mensen met een LVB motiveren om ‘iets’ aan hun verslaving te doen

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico op verslaving. De kans op misbruik en afhankelijkheid is groot. In de klinische praktijk worden bovendien verontrustende signalen waargenomen over excessief game- en internetgebruik. De vraag is hoe we mensen met een lichte verstandelijke beperking kunnen ondersteunen om de diverse verleidingen te weerstaan.
Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat bestaande interventies onvoldoende aansluiten op de specifieke behoeftes van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Complicerende factor daarbij is dat betrokkenen vaak niet gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een behandeling. Voor een succesvolle verslavingsbehandeling is het met andere woorden essentieel om de motivatie van cliënten te vergroten. Motiverende gespreksvoering is een geschikte methode om iemands autonome motivatie te stimuleren. Het is een cliëntgerichte en directieve vorm van begeleiding waarbij de professional het gesprek stuurt op aangeven van informatie van de cliënt. Samenwerking en eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten. Leer uit de praktijk!

Ad van Ginneken (ervaringsdeskundige), Noud Frielink (onderzoeker) en Lucienne Heerkens (projectleider). Project Sterker dan de kick

3.
Lees meer Sluiten
Omgaan met ‘moeilijke’ cliënten

‘Moeilijk’ is een lastig begrip, immers wat moeilijk is en wat niet hangt erg af van hoe je naar de ander kijkt. Een verslaving maakt het allemaal niet gemakkelijker en om het eenvoudiger en begrijpelijk te maken gebruiken we ‘stigma’s’. Maar stigma’s grijpen diep in op het bestaan van ‘de moeilijke mens’. Ze belemmeren het persoonlijke en maatschappelijke herstel en het versterkt uiteindelijk ‘moeilijk gedrag’. Het antwoord is verrassend simpel: ‘Leg contact, stel een paar extra vragen en er ontstaat een nieuwe werkelijkheid’. Want moeilijke mensen zijn vaak ‘gewoner’ dan je denkt.

Bart van Mulkom, beleidsadviseur, mediator en coach voor Verslavingszorg Noord Nederland

4.
Lees meer Sluiten
Jong verslaafd: Doorbreek de vicieuze cirkel!

Door oprechte verbinding direct naar de kern
Wat is verslaving? Wat voor invloed heeft verslaving op een jongere en zijn omgeving? Wat is verslaving nu écht? Wat heeft een jongere tussen de 13 en 23 jaar nodig om in herstel te treden? Hoe creëer je bereidwilligheid bij een jongere om te werken aan zijn of haar eigen herstel? Wie kan er op deze vragen beter antwoord geven dan deze jongeren zelf? Ga hierover tijdens deze workshop met oud-fellows (jongeren) van Yes We Can Clinics in gesprek. Daarnaast legt Derek van Enk uit hoe je nu écht die verbinding aangaat met deze jonge doelgroep en wat er zich onder die verslaving bevindt.

Derek van Enk, Yes We Can Clinics

5.
Lees meer Sluiten
Problematisch gamen

Gamen is een opvallende verslaving van deze tijd. Een verslaving waarbij de generatiekloof vaak voor veel miscommunicatie zorgt. Wanneer is gamen nog leuk en wanneer wordt het problematisch, hoe vaak komt problematisch gamen voor, wie loopt het meest risico (en de relatie gamen-autismespectrum), wat zijn de gevolgen, hoe kan ik problematisch gamen herkennen, wat kan ik doen en wanneer moet ik doorverwijzen?

Arthur Kleisterlee, Verslavingspreventie GGZ Mondriaan

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Datum
Dinsdag 26 november 2019

Locatie
Van Der Valk Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal (Routebeschrijving)

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor professionals uit de volgende sectoren: gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, huisartsgeneeskunde, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties, die in hun werk te maken hebben met het thema verslaving.

Tarieven (btw vrij)
349,- per persoon | Regulier tarief*
299,- per persoon | Collega tarief (vanaf 2 personen)*
299,- per persoon | Abonneetarief (Voor abonnees tijdschriften Zorg+Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Dagbesteding)*
Aanmelden

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie hieronder), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie

Voor het Congres Omgaan met Verslaving in het Sociaal Domein (SKJ204798) is accreditatie toegekend door:

 • Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Informeel leren – Symposium (5 punten)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing GGZ (6 punten)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing Jeugdverpleegkunde (6 punten)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing SPV (6 punten)
 • Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevorderingen: Cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners, aandachtsfunctionarissen, GGZ-agogen- GHO, Maatschappelijk werkers, Psychodiagnostisch werkenden, Sociaal Agogen en Sociaal werkers (5,5 punt)
 • VVAK (5 punten)

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • V&VN (5 punten)
 • SKJ (5 punten)

Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar lianne.de.jong@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Congres Omgaan met Verslaving in het sociaal domein staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: (030) 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Lianne de Jong
M: 06 46 60 23 47
E: lianne.de.jong@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Leonie van Helten
M: 06 630 905 752
E: leonie.van.helten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Iris ter Velde
T: 010 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,-  wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. btw) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.