Masterclass Juridische vraagstukken in het sociaal domein

Tips, handvatten en casuïstiek uit de praktijk

Belemmeren wet- en regelgeving de juiste zorg en ondersteuning? Of zorgen zij juist voor een sterke positie voor kwetsbare burgers? Of is het wellicht allebei waar? Hoe dan ook: om optimaal te bewegen binnen de juridische (on)mogelijkheden van het sociaal domein is actuele kennis noodzakelijk. En dat is precies waar we tijdens deze Masterclass mee aan de slag gaan!

Tijdens deze masterclass bieden we je inzicht in de meest prangende juridische vraagstukken met betrekking tot het sociaal domein. Daarnaast krijg je de kans om casuïstiek uit je eigen praktijk in te dienen. Onze juristen verdiepen zich dan in jouw vraagstuk en geven persoonlijk advies toegespitst op jouw situatie!

Kom naar deze unieke masterclass en leer:

  • Wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet
  • De meest prangende juridische vraagstukken met betrekking tot het sociaal domein
  • Welke bouwstenen de AVG bevat om zorgvuldig om te gaan met de privacy van burgers
  • Welke invloed de (privacy)wetgeving op het integraal samenwerken en delen van informatie heeft
  • Hoe je de kwaliteit van zorg kunt waarborgen en maatwerk levert  in samenspel met de bestaande wet- en regelgeving
  • Wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van inkoop in het sociaal domein

Let op: deze Masterclass heeft een beperkt aantal plaatsen, om het leereffect en de interactie zo optimaal mogelijk vorm te kunnen geven.

Programma 

09:00 uur
Ontvangst
09:45 uur
Lees meer Sluiten
Privacy in het Sociaal Domein

Sinds 25 mei 2018 zijn de nieuwe Europese regels omtrent privacy ingegaan voor gemeenten en organisaties. De verschillen met de oude Wet bescherming persoonsgegevens zijn talrijk. Welke veranderingen heeft dit met zich meegebracht en welke stappen moet je wellicht als professional én organisatie nog nemen om écht aan de nieuwe wetgeving te voldoen?

Een veel genoemd dilemma is daarbij of de AVG een spaak in het wiel is of juist gereedschappen tot innovatie biedt. Welke bouwstenen bevat de AVG om daadwerkelijk zorgvuldig om te gaan met de privacy van burgers?

10:15 uur
Lees meer Sluiten
Casuïsiekbespreking ronde 1

Antwoorden op de meest voorkomende juridische vraagstukken uit jouw eigen praktijk. Onder begeleiding van juriste Jolanda van Boven

Deelnemers sturen voorafgaande aan de masterclass hun eigen casuïstiek uit de praktijk in. Deze wordt voorafgaande aan het congres besproken met de juristen, waar mogelijk gebundeld en vervolgens interactief behandeld tijdens dit juridisch-vragen-uurtje.

11:15 uur
Netwerkpauze
11:45 uur
Lees meer Sluiten
Kwaliteit en maatwerk in het sociaal domein

Uit zowel de Wmo 2015 als de Jeugdwet blijkt dat de gemeente voor een hulpvrager geen voorziening hoeft te realiseren als een andere oplossing mogelijk is. Denk daarbij aan vrijwilligers, maar ook aan bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of school. In deze bijdrage wordt aan de hand van wet en rechtspraak besproken wanneer een gemeente deze mogelijkheden wel en niet mag tegenwerpen.

12:15 uur
Lees meer Sluiten
Casuïsiekbespreking ronde 2

Antwoorden op de meest voorkomende juridische vraagstukken uit jouw eigen praktijk. Onder begeleiding van juriste Renske Imkamp

Deelnemers sturen voorafgaande aan de masterclass hun eigen casuïstiek uit de praktijk in. Deze wordt voorafgaande aan het congres besproken met de juristen, waar mogelijk gebundeld en vervolgens interactief behandeld tijdens dit juridisch-vragen-uurtje.

13:15 uur
Lunchpauze met netwerkmogelijkheid
14:00 uur
Lees meer Sluiten
Inkoop van zorg in het sociaal domein

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van inkoop in het sociaal domein? Waar dien je als professional in het sociaal domein van op de hoogte te zijn? En met welke wet- en regelgeving krijg je te maken bij de verschillende vormen van zorginkoop en contracteren?

14:30 uur

Antwoorden op de meest voorkomende juridische vraagstukken uit jouw eigen praktijk. Onder begeleiding van juriste Tim Robbe

Deelnemers sturen voorafgaande aan de masterclass hun eigen casuïstiek uit de praktijk in. Deze wordt voorafgaande aan het congres besproken met de juristen, waar mogelijk gebundeld en vervolgens interactief behandeld tijdens dit juridisch-vragen-uurtje.

15:30 uur
Netwerkpauze
15:50 uur
Verhouding tussen wetgeving en professionele ruimte
16:30 uur
Netwerkborrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Jolanda van Boven, directeur ‎VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau

mr Jolanda J.A. van Boven heeft een juridische adviespraktijk. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Daarnaast ligt haar expertise op privacywetgeving in ketensamenwerking.

Dit betreft zowel ketensamenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, Openbare geestelijke gezondheidszorg, Veiligheidshuizen, Veilig Thuis en sociale wijkteams.

Renske Imkamp, advocaat Van der Woude de Graaf Advocaten

Renske Imkamp legt zich toe op het gezondheidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en op algemene bestuursrechtelijke kwesties. Zij procedeert regelmatig en met succes tegen gemeenten, zorgverzekeraars en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ze studeerde Nederlands Recht en Filosofie aan de Universiteit Utrecht. Tijdens en na haar studie werkte zij voor verschillende maatschappelijke organisaties op het gebied van het migratierecht en maatschappelijke ondersteuning.

Renske is aangesloten bij de Vereniging voor Gezondheidsrecht,  de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

Tim Robbe, advocaat, partner, kantoor Victor Advocaten, ervaren adviseur en docent

Tim Robbe is geen advocaat die adviseert, maar een adviseur die kan procederen. In het sociaal domein is hij vaak betrokken waar advocaten nog niet actief zijn (beleidsvorming, strategie, inkoop en aanbesteding), maar gaat hij verder waar adviseurs het moeten laten afweten (procederen). De advocaat als projectmanager en consultant: raadsman.

Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn

Piet-Hein Peeters is ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemers. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Praktische informatie 

Datum
Donderdag 7 maart 2019

Locatie
Muntgebouw Utrecht

Tarieven
399,-    per persoon (btw vrij) | Collegatarief* prijs per persoon, vanaf twee personen

599,-    per persoon (btw vrij) | Standaardtarief* voor de primaire doelgroep

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij Registerplein en SKJ.

*Primaire doelgroep
Dit congres is bedoeld voor bestuurders, directeuren, (team)managers, hoofden, projectleiders, coördinatoren, (beleids)medewerkers, (jeugd)hulpverleners, juridisch medewerkers en adviseurs.

Twijfel je of je tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar shannah.spoelstra@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Meer informatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

CRKBO geregistreerd
Bohn Stafleu van Loghum is een onderdeel van Springer Media B.V. Springer Media B.V. is vanaf 01-01-2019 als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.