Masterclass Juridische vraagstukken in het sociaal domein

Advies, handvatten en casuïstiek uit de praktijk
campagnebeeld masterclass juridische vraagstukken

Hoe kun je de kwaliteit van zorg waarborgen in samenspel met de bestaande wet- en regelgeving? Hoe verhouden regels en maatwerk zich tot elkaar? En, welke invloed heeft de privacywetgeving op het integraal samenwerken samenwerken en delen van informatie? Je gaat er actief mee aan de slag bij de Masterclass Juridische vraagstukken in het sociaal domein. Je ontvangt deze dag direct toepasbaar juridisch advies!

Belemmeren wet- en regelgeving de juiste zorg en ondersteuning? Of zorgen zij juist voor een sterke positie voor kwetsbare burgers? Of is het wellicht allebei waar? Hoe dan ook: professionals in het sociaal domein hebben behoefte aan meer kennis, om hen te helpen optimaal te bewegen binnen de juridische (on)mogelijkheden waar zij in hun werk tegen aan lopen.

Juridische vraagstukken

 • Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving binnen het sociaal domein?
 • Tegen welke juridische vraagstukken lopen professionals in het sociaal domein aan?
 • Welke ruimte heb je binnen de kaders van wet- en regelgeving in het sociaal domein om maatwerk te kunnen leveren?
 • Welke invloed heeft de privacywetgeving op het integraal samenwerken en delen van informatie?
 • Hoe kun je de kwaliteit van zorg waarborgen in samenspel met de bestaande wet- en regelgeving?

09.00 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30 uur Opening door dagvoorzitter
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.
09.40 uur Sociale wetgeving: van burgerbeelden naar burgerperspectief
Marc Hertogh, hoogleraar rechtssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De benadering van burgers in de sociale wetgeving is de afgelopen decennia fundamenteel veranderd: van vertrouwen naar wantrouwen. Dit zien we bijvoorbeeld bij de handhaving in de sociale zekerheid (en de invoering van de Fraudewet). De huidige wetgeving is gebaseerd op een aantal hardnekkige burgerbeelden die op gespannen voet staan met de realiteit (zoals de zelfredzame, calculerende en frauderende burger). Wordt het daarom niet hoog tijd voor een nieuwe benadering? Hoe kunnen sociale professionals meer ruimte maken voor een burgerperspectief? En wat zijn de kansen en risico’s van een andere visie op wetgeving en handhaving?
Lees op Zorg+Welzijn het artikel van Marc Hertogh over “Professionals worstelen met wantrouwende houding overheid” >>
10.20 uur Privacy in het sociaal domein
Afdelingshoofd Toezicht sector Publiek, Autoriteit Persoonsgegevens.

Vanaf 25 mei 2018 moeten gemeenten en organisaties zich aan de nieuwe Europese regels omtrent privacy houden. Voor de meeste organisaties gaat er veel veranderen. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, gelden de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verschillen met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens zijn talrijk. Waar moet je op voorbereid zijn?
11.15 uur Ochtend netwerkpauze
11.45 uur Kwaliteit en maatwerk leveren in samenspel met de sociale wetgeving
Inhoudelijke Juridische bijdrage van Renske Imkamp.
Hoe verhouden regels en maatwerk zich tot elkaar? De wetgeving in het sociaal domein vraagt aan de ene kant om een uitwerking van open normen in beleid, maar tegelijkertijd om individueel maatwerk. Dit kan wringen in de praktijk. In de rechtspraak wordt steeds duidelijker wat gemeenten wel en niet moeten betrekken bij het onderzoek naar iemands individuele situatie, en ook in hoeverre beleid daarbij een rol speelt.Advocaat Renske Imkamp neemt u tijdens deze bijdrage mee langs deze ontwikkelingen en bespreekt met u aan de hand van voorbeelden welke houvast professionals daaraan kunnen ontlenen bij het bieden van kwalitatief maatwerk.
12.15 uur Casuïstiekbespreking ronde 1
Onder begeleiding van juristen Renske Imkamp, advocaat Van der Woude de Graaf Advocaten, gespecialiseerd in Gezondheidsrecht en Sociale Zekerheid en Grondrechten en Tim H.G. Robbe, advocaat, partner bij het kantoor Tophoff + Dekens, ervaren adviseur en docent.
Je kunt als deelnemer vooraf casuïstiek aanleveren vanuit je eigen praktijk. Beide juristen nemen alle casuïstiek door en bespreken dit tijdens dit juridisch-vragen-uurtje.
13.00 uur  Lunch
14.00 uur   Inkoop van zorg in het sociaal domein
Inhoudelijke Juridische bijdrage van Tim H.G. Robbe.
14.30 uur Casuïstiekbespreking ronde 2
Onder begeleiding van juristen Tim H.G. Robbe (toegezegd), advocaat, partner bij het kantoor Tophoff + Dekens, ervaren adviseur en docent en Renske Imkamp (toegezegd), advocaat Van der Woude de Graaf Advocaten, gespecialiseerd in Gezondheidsrecht en Sociale Zekerheid en Grondrechten.
Je kunt als deelnemer vooraf casuïstiek aanleveren vanuit je eigen praktijk. Beide juristen nemen alle casuïstiek door en bespreken dit tijdens dit juridisch-vragen-uurtje.
15.30 uur    Middag netwerkpauze 
15.50 uur    Bijdrage van René ten Bos
René ten Bos, hoogleraar Filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen en denker des vaderlands.
16.30 uur   Afsluiting en netwerkborrel 

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters is ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemers. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Tim Robbe

Tim Robbe was 12 jaar zelfstandig juridisch adviseur voor hij enkele jaren geleden de advocatuur instapte. Momenteel is hij partner bij het kantoor Tophoff + Dekens. Hij is vooral bekend vanwege het grote aantal gemeenten dat hij adviseerde bij het contracteren van zorg en welzijn: meer dan 250 in totaal en 135 tegelijk tijdens de grote “decentralisatie” van 2015. Momenteel adviseert hij nog steeds ruim een kwart van de gemeenten over zorg, maar bestaat zijn praktijk ook uit het adviseren en procederen voor zorg- en welzijnsinstellingen en particuliere cliënten. Tim is bovendien toezichthouder bij verschillende zorg- en welzijnsinstellingen en publiceert regelmatig. Zijn vlogs geven hem de bijnaam: de rijdende advocaat.

Renske Imkamp

Renske Imkamp studeerde Nederlands recht en filosofie aan de Universiteit Utrecht en is werkzaam als advocaat-partner bij Van der Woude de Graaf Advocaten in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht, met name op het gebied van de Jeugdwet en de Wmo 2015. Sinds de inwerkingtreding van deze wetgeving in 2015 procedeert zij dagelijks namens particulieren in het hele land over uiteenlopende aspecten ervan. Hierdoor heeft zij veel kennis van de wetgeving en bijbehorende rechtspraak, en ook zicht op waar gemeenten tegen aanlopen bij de uitvoering. Naast haar werkzaamheden als advocaat  publiceert zij regelmatig in vaktijdschriften en geeft zij cursussen over de Jeugdwet en Wmo 2015 aan onder meer gemeenten.

René ten Bos

René ten Bos, hoogleraar Filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen en denker des vaderlands.

Marc Hertogh

Marc Hertogh is hoogleraar rechtssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en aan de London School of Economics and Political Science. Hertogh verricht empirisch-juridisch onderzoek naar de maatschappelijke beleving van recht en rechtsstaat. In samenwerking met Instituut Gak doet hij onder meer onderzoek naar handhaving in de sociale zekerheid vanuit het perspectief van de burger (www.handhavingvanonderop.nl).

Jolanda van Boven

Jolanda van Boven, directeur ‎VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor bestuurders, directeuren, (team)managers, hoofden, projectleiders, coördinatoren, (beleids)medewerkers, (jeugd)hulpverleners, juridisch medewerkers en adviseurs van:

 • Gemeenten
 • Zorginstellingen
 • Welzijnsorganisaties
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Koepel- en brancheorganisaties
 • Rijksoverheid
 • Zorgverzekeraars
 • Woningcorporaties

Tarieven
€ 349,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Abonnee tarief (Zorg + Welzijn, Sociaal Bestek, Jeugdbeleid, Vakblad Sociaal Werk) *
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Acceptatie onder voorbehoud
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ en het Registerplein .

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Juith Goudzwaard
T: 010 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.