Home Award

Zorg+Welzijn Award 2021

Wie maakt aantoonbaar het verschil in het ingewikkelde sociaal domein? Wie krijgt dingen voor elkaar die een ander niet zijn gelukt? Wie grijpt de kans voor vernieuwing en verbinding? De Zorg+Welzijn Award 2021 gaat naar de persoon die de grootste impact veroorzaakt in het sociaal domein! Na de juryvergadering van dinsdag 2 maart heeft de jury Bianca van der Neut, Denise Bosma en Eva Geelen bestempeld als échte verschilmakers. Zij zijn dan ook de drie kanshebbers om de Zorg+Welzijn Award 2021 in ontvangst te nemen. In onderstaande filmpjes stellen ze zich voor.

Wie komen in aanmerking voor de Zorg+Welzijn Award?

Kandidaten die voorgedragen konden worden:

 • zijn op wat voor manier dan ook actief in het sociaal domein. Dat kan in een professionele rol zijn als bijvoorbeeld schuldhulpverlener, jongerenwerker of lid van een wijkteam, maar ook in een informele rol als vrijwilliger of ervaringsdeskundige.
 • maken aantoonbaar het verschil in het ingewikkelde sociaal domein.
 • krijgen dingen voor elkaar die een ander niet zijn gelukt.
 • hebben vernieuwende en verbindende ideeën over de inrichting van het sociaal domein.
 • zien kansen en grijpen deze ook aan.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Kandidaten konden voorgedragen worden door een collega, leidinggevende, iemand uit het professioneel netwerk, een wethouder, cliënt(en) of iemand uit de persoonlijke omgeving. Het was niet mogelijk jezelf voor te dragen als kandidaat.
 • De Award is bedoeld voor een individueel persoon. Het was dus niet mogelijk een duo, team of organisatie aan te melden.
 • De kandidaten zijn, wanneer zij bij de drie genomineerden eindigen, akkoord met het gebruik van beeld en video in diverse, relevante media.
 • De voorgedragen kandidaten zijn op de hoogte gebracht van de voordracht en verbinden zich als genomineerde aan:
  • filmopnames op eigen locatie(s)
  • actieve deelname aan de jury van de verkiezing van de Zorg+Welzijn Award 2022
  • aanwezigheid bij de uitreiking van de Award (tijdens het congres Wijkteams 2021 op donderdag 20 mei)

Wat is de procedure?

 • Van 12 oktober 2020 tot en met 12 februari 2021 konden kandidaten voor de Award worden voorgedragen.
 • Op 2 maart heeft de jury uit alle inzendingen drie genomineerden gekozen.
 • Op 3 maart zijn de genomineerden door de jury op de hoogte gesteld.
 • In maart zijn de drie genomineerden gefilmd, deze filmpjes worden op 29 maart geplaatst op de website van Zorg+Welzijn. De genomineerden en hun werkgevers hebben tijd vrijgemaakt en stelden locatie(s) beschikbaar voor de opnames.
 • Van 29 maart tot en met zondag 2 mei kunnen bezoekers van de website van Zorg+Welzijn stemmen op het filmpje van hun favoriete kandidaat.
 • Eind maart bepaalt de jury tijdens een laatste jurybijeenkomst wie hun favoriete kandidaat voor de Award is.
 • Op donderdag 20 mei wordt de winnaar van de Zorg+Welzijn Award bekend gemaakt op het Zorg+Welzijn congres Wijkteams 2021.

Wat valt er te winnen?

Zowel de winnaar als de genomineerden krijgen een jaarabonnement op het vakblad Zorg+Welzijn, de publieksuitgave van Anders Kijken (geschreven door Zorg+Welzijn Award jurylid Janny Bakker-Klein) en een exclusieve Movisie-dopper. Ook zullen zowel de winnaar als de genomineerden regelmatig gevraagd worden om mee te werken aan artikelen voor de website van Zorg+Welzijn. De winnaar krijgt daarnaast de volgende prijzen:

 • Een reportage in het vakblad Zorg+Welzijn
 • Gratis toegang tot een Zorg+Welzijn congres naar keuze
 • Een jaarabonnement op het Vakblad Sociaal Werk
 • Gratis deelname aan een training van de BPSW
 • De mogelijkheid om een dag mee te lopen op het ministerie van VWS
 • Een jaarabonnement op het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Wie bepaalt de winnaar?

De jury selecteert drie genomineerden. Bezoekers van het Zorg+Welzijn congres Wijkteams 2021, stemmers op de website van Zorg+Welzijn en de jury bepalen vervolgens wie van de drie genomineerden de winnaar wordt. De jury bestaat uit:

 • Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling op het ministerie van VWS
 • Jan Willem Bruins, directeur van de BPSW
 • Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland
 • Janny Bakker-Klein, voorzitter Raad van Bestuur van Movisie
 • Sophie van Hogendorp, hoofdredacteur Zorg+Welzijn

Hoe zit het met privacy?

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens van iedereen die wordt voorgedragen en van iedereen die een ander voordraagt voor de Zorg+Welzijn Award. Meer weten? Bekijk dan hier het privacystatement.

Abonneren