Home Sociaal Werker van het Jaar 2019

Sociaal Werker van het Jaar 2019

Ken jij die ene sociaal werker die vol energie en passie zijn of haar vak uitoefent? Die altijd vernieuwende ideeën heeft en voor wie geen brug te ver is? En daar ook nog eens bevlogen over kan vertellen?

Meld hem of haar dan aan voor de jaarlijkse verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2019! De winnaar is een jaar lang ambassadeur van het mooie vak van sociaal werker. Je kan ‘jouw’ sociaal werker aanmelden van 11 september tot en met 22 november 2018.

De vakjury selecteert drie genomineerden en bepaalt vervolgens voor vijftig procent wie de winnaar wordt. Gedurende de maand februari staan er drie filmpjes online waarin de genomineerden worden voorgesteld. Kijkers kunnen via een poll aangeven wie hun favoriete sociaal werker is. De stemmers op de filmpjes bepalen, samen met de bezoekers van de Dag van de Sociaal Werker op 13 maart 2019, de overige vijftig procent.

Meld hier jouw Sociaal Werker van het Jaar 2019 aan!


De spelregels

De sociaal werker die wordt voorgedragen:

 • heeft aangegrepen vanuit de veranderingen binnen het sociaal werk, zoals een nieuwe rol, functie, aanpak, samenwerking of project.
 • is innovatief. Deze persoon heeft met een nieuwe aanpak of andere werkwijze aantoonbaar meerwaarde geleverd aan burgers, wijk, cliënt of het vak. Hij/zij valt op door inzet voor de doelgroep én de eigen ontwikkeling.
 • blinkt uit in de competenties zelfstandig, samenwerken, ondernemend zijn, innovatief, netwerken, versterken of verbinden.
 • Is communicatief ingesteld, heeft charisma en kan op een aansprekende manier vertellen.

Voorwaarden

 • Complete voordrachten (deel 1 + deel 2) dienen uiterlijk 22 november 2018 te zijn ingediend.
 • De sociaal werker wordt voorgedragen door een collega, leidinggevende, iemand uit het professioneel netwerk, een wethouder of cliënt(en).
 • Het is niet mogelijk een familielid voor te dragen.
 • De organisatie is op de hoogte van de voordracht, de procedure van de verkiezing en ondersteunt deze.
 • De sociaal werker is werknemer van een organisatie die onder de CAO Sociaal Werk valt. Dit betekent dat de voorgedragen kandidaat niet vanuit een zzp- of andere constructie werkzaam is.
 • De titel is bedoeld voor een individu, het is niet mogelijk een duo/koppel of een team aan te melden.
 • De voorgedragen kandidaat is op de hoogte gebracht van de voordracht en verbindt zich als genomineerde aan:
  • filmopnames op eigen locatie(s) in januari 2019
  • het uitdragen van de titel
  • het ambassadeurschap Sociaal Werker tot aan volgende verkiezing in 2020
  • actieve deelname aan de jury van de verkiezing in 2020
 • Genomineerde is akkoord met beeld-en videogebruik in diverse, relevante media.
 • Op 13 december 2019 is een eerste bijeenkomst voor de genomineerden.
 • De genomineerden zijn aanwezig op 13 maart 2019.

Procedure verkiezing

 • In december 2018 worden de namen van de drie genomineerden bekend gemaakt door de jury. De drie genomineerden worden begeleid tot en met de uiteindelijke verkiezing op 13 maart 2019. Een eerste kennismakingsbijeenkomst wordt gehouden op 13 december 2018.
 • In januari 2019 worden de drie genomineerden gefilmd, deze filmpjes worden geplaatst op de website van Zorg+Welzijn. Iedereen kan in de maand februari 2019 stemmen op de genomineerden. De genomineerden en hun werkgevers maken tijd vrij en stellen locatie(s) beschikbaar voor de opnames.
 • De jury bepaalt gezamenlijk 50% van het eindoordeel. De online poll en stemmen van het zaalpubliek op 13 maart 2019 tellen samen mee voor de andere helft.
 • De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de Dag van de Sociaal Werker op 13 maart 2019.
 • De winnaar en ook de andere twee genomineerden worden na de verkiezing door FCB en de sociale partners begeleid waar nodig in hun rol als ambassadeur.

De prijzen

De Sociaal Werker van het Jaar 2019 is in 2019 een jaar lang ambassadeur van het sociaal werk. Dat houdt in dat de winnaar mogelijk wordt gevraagd voor gastcolleges, lezingen, debatten of (regionale) publiciteit in dat jaar. De winnaar ontvangt 1000 euro om te besteden aan een project in wijk, stad of leefgebied. Ook mag de winnaar deelnemen aan een scholingsactiviteit naar keuze (ter waarde van 795 euro). De rest van het prijzenpakket blijft nog een verrassing.


Wie bepaalt de winnaar?

De vakjury selecteert drie genomineerden en bepaalt vervolgens voor vijftig procent wie de winnaar wordt. Gedurende de maand februari staan drie filmpjes van de genomineerden online, waarop vervolgens gestemd mag worden. De stemmers op de filmpjes bepalen, samen met de bezoekers van de Dag van de Sociaal Werker op 13 maart 2019, de overige vijftig procent. De jury bestaat uit:

 • Lex Staal – Directeur Sociaal Werk Nederland
 • Sjef van der Klein – Sociaal Werker van het Jaar 2018/ContourdeTwern
 • Marco van Stralen – Hogeschool Utrecht/social work
 • Debbie van Leiden – Bestuurder FNV Zorg en Welzijn
 • Lizelotte Smits – Bestuurder CNV Zorg en Welzijn
 • Jan Willem Bruins – Directeur BPSW (per 1 oktober)
 • Egbert Oppenhuizen – Directeur-bestuurder Stichting Binding

Vorig jaar won Sjef van der Klein de titel

Sjef van der Klein is Sociaal Werker van het Jaar 2018Sjef van der Klein is de huidige Sociaal Werker van het Jaar. Hij werd gekozen op 14 maart 2018 op de Dag van de Sociaal Werker. Sjef is wijkwerker bij ContourdeTwern in Tilburg. Hij stond aan de wieg van ontmoetingskamer “Vergeet me niet”, speciaal voor mensen met geheugenproblemen of in een isolement. Ook heeft hij de OPSTAPbus, een rijdende ontmoetingsplek voor ouderen, tot een vrolijke club getransformeerd. En als docent op het ROC draagt hij zijn vakkennis over aan jongeren. Sjef:’Uiteindelijk wil ik invloed uitoefenen op grotere schaal. Want het systeem moet veranderen. Het huidige beleid lost de problemen van mensen lang niet altijd op. Er moet meer ruimte zijn om anders te kijken naar maatschappelijke opgaves: ruimte voor innovatief werken en buiten de lijntjes kleuren.’

Bekijk hier zijn filmpje >>

Wat heb je eigenlijk aan zo’n ambassadeurschap? Eerdere winnaars Evalien Verschuren en Antoinet Wijnakker leggen het uit.