Zorgmijders

Verslaving

Het laatste nieuws in het sociaal domein: in 5 minuten bijgepraat

Deze week gebeurde er weer veel in het sociaal domein. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen voor jou op een rijtje gezet. Zo is er zorgelijk nieuws over het drugsgebruik van jongeren in Geertruidenberg en geven burgers en professionals tips voor betere teksten van de overheid. Ook is er nieuws over suïcidaal gedrag. 

Laten we over seksueel gedrag praten: wat moet kunnen en wat niet?

Wanneer is seksueel gedrag gezond en wanneer is het grensoverschrijdend? De methodiek het Vlaggensysteem helpt om dat te beoordelen en om gepast te reageren. Hulpverleners zijn enthousiast. Soms reageren we te fel op seksueel gedrag, soms bagatelliseren we. Het Vlaggensysteem voorkomt beide.
Verslaving
Drugs

Kijktip voor jou | De Chemische Generatie

Cocaïne, ketamine, mdma, 3-mmc, wiet en kratom. In de documentaire ‘De Chemische Generatie’ wordt de verontrustende toename van drugsgebruik onder jongeren tijdens en na de coronacrisis aan de kaak gesteld. Jongeren die vier jaar geleden nog op weg leken naar een gezonde toekomst balanceren nu op de grens van verslaving.
Lobbyen als sociaal werker

Lobbyen als sociaal werker: ‘Politici hebben jouw input nódig!’

Lobbyen, dat is toch iets voor mannen in dure pakken in achterkamertjes, niet iets voor sociaal werkers? Toch trok sociaal werker Diana van den Eijnden de stoute schoenen aan om te gaan lobbyen. Mét resultaat! Haar adviezen zijn zeker met het nieuwe kabinet heel handig voor andere sociaal werkers.
Jeugdhulp

Jongeren weerbaar maken: wat we kunnen leren van het leger

Hoe versterken we de mentale weerbaarheid van jongeren? Laten we leren van Defensie. Daar lukt het wel om de veerkracht van jonge mensen te vergroten. Jongerenwerker Jelle de Jager deelt vier inzichten.
lekker lezen over het laatste nieuws in het sociaal domein

Het laatste nieuws in het sociaal domein: in 5 minuten bijgepraat

Deze week gebeurde er weer veel in het sociaal domein. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen voor jou op een rijtje gezet. In dit overzicht lees je onder meer over het succes van Welzijn op Recept en de impact van mantelzorgen op het werkende leven.

‘Zoek het maar uit’, horen economisch daklozen vaak, politiek moet ingrijpen

Proberen te voorkomen dat economisch daklozen verder afglijden naar reguliere dakloosheid. Dat is het doel van het Stedelijk Team Economisch Daklozen van De Regenboog Groep in Amsterdam. Het nieuwe kabinet moet veel meer doen voor deze 'spoedzoekers', vindt maatschappelijk werker Yemi Schneider.

8 tips om intieme terreur te herkennen: ‘Weggaan is de meest gevaarlijke periode’

Intieme terreur is een verraderlijke en gevaarlijke vorm van huiselijk geweld die je als sociaal werker makkelijk over het hoofd ziet. Bijvoorbeeld omdat plegers heel charmant kunnen overkomen. Hoe blijf je alert, hoe ga je het gesprek aan en wat moet je vooral niet doen?

Veel kinderen voelen zich gebruikt als informant: hoe praat je wel over kindermishandeling?

Recente richtlijnen, handreikingen en onderzoeken over kindermishandeling hebben één grote gemene deler: het kind moet zijn of haar mening kunnen geven. Vaak voelen kinderen zich enkel gebruikt als informant. Daarom zijn er in allerlei documenten praktische adviezen opgenomen om betere gesprekken met kinderen te voeren over kindermishandeling.
Jeugdhulp

Positief opvoeden na de scheiding: ‘Ouders krijgen andere rol’

Een scheiding hakt er behoorlijk in, zowel voor ouders als voor kinderen. Hoe kun je als hulpverlener ouders ondersteunen om samen de kinderen positief op te voeden na een scheiding? Fieke Rooseman, trainer op het gebied van scheidingen, geeft haar inzichten en praktische tips.

Over zorgmijders

Zorgmijders of zorgvuldige zorgzoekers?

De Zorgmijder vraagt het uiterste van professionals. In inzet, in samenwerking, in het vinden en houden van contact, in het organiseren van passende ondersteuning. Iedere casus is uniek en ook weer niet. Het gaat om mensen die zich afgewend hebben van de samenleving, van de zorg die zij juist vaak hard nodig hebben. Aan de andere kant zijn het vaak ook mensen waar de samenleving, en de zorg, zich van afgewend hebben.

Lees meer

De zorgmijder is misschien wel de grootste uitdaging van het sociaal domein. Het zijn vaak kwetsbare mensen die heel veel baat kunnen hebben bij zorg en ondersteuning, maar die daar, om allerlei redenen, geen behoefte aan hebben. Het is een groep die vaak ‘hulpverleners’ moe is, die je vooral niet moet dwingen naar zorg en die kritisch is. Hoogleraar Niels Mulder omschreef hen als ‘zorgvuldige zorgzoekers’. En dat is wellicht ook precies wat ze zijn.

Vertrouwensrelatie zorgmijder

Mulder: ‘Op het eerste gezicht lijkt iemand misschien zorg te mijden omdat hij niet op afspraken komt, zelf vindt dat er psychisch niets aan de hand is of niet naar de huisarts wil, maar als je met zo iemand in gesprek gaat, wil diegene vaak wel een bepaald type hulp, zoals praktische hulp. Denk aan het helpen met de afwas, of iemand die eens een kop koffie komt drinken.’ Mulder drukt professionals op het hart vooral goed te luisteren naar het verhaal dat de cliënt vertelt. ‘In eerste instantie doet het er helemaal niet zo veel toe wát die persoon vertelt, maar door erop in te haken ontstaat er een gesprek, kom je erachter wat iemand wél wil, bouw je een vertrouwensrelatie op en heb je een basis om verder te gaan.’

Zorgvermoeid bij zorgmijder

Marcello van den Anker, nu werkzaam als ervaringsdeskundige, was zelf ook ‘zorgvermoeid’. ‘Van alle die hulpverleners was ik zorgvermoeid geraakt, dat vind ik een betere term dan zorgmijder. Leg het “niet willen” niet alleen bij de zorgmijder neer: misschien doe jij als hulpverlener ook wel iets niet goed, of speelt er iets heel anders waardoor er geen echt contact kan ontstaan.’ Zelf vond hij bijvoorbeeld dat zorgverleners zich altijd boven hem plaatsten, en ging hij een spel spelen om het ze moeilijk te maken. ‘Totdat er een ervaringswerker kwam die me liet zien dat ík mezelf juist onder hen plaatste. Ik voelde me als kind al minder dan anderen, dom. Die ervaringswerker gaf me wat ik als klein jochie al nodig had gehad: hij zag me, nam de tijd om mij te leren kennen. Hij sprak mijn taal, dat gaf hoop. Daardoor kon ik in beweging komen.’

Gelijkwaardige partners

Hans van Eeken, net als Marcello van den Anker ervaringsdeskundige, herkent zich in de woorden van Van den Anker. Tegelijkertijd begrijpt hij dat professionals niet altijd de tijd hebben om uitvoerig met cliënten in gesprek te gaan, puur om hen te leren kennen en hun vertrouwen te winnen. Maar ook daar is een oplossing voor, bijvoorbeeld het inhuren van een ervaringswerker.

Ervaringswerker tegen zorgmijder

Van Eeken trok onlangs bijvoorbeeld enkele weken samen op met een psychiater op de crisisdienst in Amsterdam. ‘We werken als gelijkwaardige partners samen, gaan samen het gesprek in. Hij staat onder druk, moet snel door, ik heb de tijd. Hij neemt besluiten, hij kan veel wat ik niet kan en andersom. Gaat hij weg, dan blijf ik zitten bij de cliënt voor een kop koffie. Dan vraag ik: “Hoe is dit nu allemaal voor u?”. Dan komen de tranen, contact, er ontstaat een relatie, verbinding. Ik zou het alle zorgteams aanraden om een ervaringswerker in te huren: verbinding is het begin van herstel, altijd.’

Uitgelicht congres

Congres GGZ uit de knel

Congres Sociaal werk: navigeren tussen overheid en burger

ReeHorst Ede

Nursing Experience

Zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen

Van der Valk Hotel