Wijkteam

lekker lezen over het laatste nieuws in het sociaal domein

Het laatste nieuws in het sociaal domein: in 5 minuten bijgepraat

Deze week gebeurde er weer veel in het sociaal domein. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen voor jou op een rijtje gezet. In dit overzicht lees je onder meer over het succes van Welzijn op Recept en de impact van mantelzorgen op het werkende leven.

‘Zoek het maar uit’, horen economisch daklozen vaak, politiek moet ingrijpen

Proberen te voorkomen dat economisch daklozen verder afglijden naar reguliere dakloosheid. Dat is het doel van het Stedelijk Team Economisch Daklozen van De Regenboog Groep in Amsterdam. Het nieuwe kabinet moet veel meer doen voor deze 'spoedzoekers', vindt maatschappelijk werker Yemi Schneider.

8 tips om intieme terreur te herkennen: ‘Weggaan is de meest gevaarlijke periode’

Intieme terreur is een verraderlijke en gevaarlijke vorm van huiselijk geweld die je als sociaal werker makkelijk over het hoofd ziet. Bijvoorbeeld omdat plegers heel charmant kunnen overkomen. Hoe blijf je alert, hoe ga je het gesprek aan en wat moet je vooral niet doen?

Veel kinderen voelen zich gebruikt als informant: hoe praat je wel over kindermishandeling?

Recente richtlijnen, handreikingen en onderzoeken over kindermishandeling hebben één grote gemene deler: het kind moet zijn of haar mening kunnen geven. Vaak voelen kinderen zich enkel gebruikt als informant. Daarom zijn er in allerlei documenten praktische adviezen opgenomen om betere gesprekken met kinderen te voeren over kindermishandeling.
Jeugdhulp

Positief opvoeden na de scheiding: ‘Ouders krijgen andere rol’

Een scheiding hakt er behoorlijk in, zowel voor ouders als voor kinderen. Hoe kun je als hulpverlener ouders ondersteunen om samen de kinderen positief op te voeden na een scheiding? Fieke Rooseman, trainer op het gebied van scheidingen, geeft haar inzichten en praktische tips.

Het laatste nieuws in het sociaal domein: in 5 minuten bijgepraat

Deze week gebeurde er weer veel in het sociaal domein. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen voor jou op een rijtje gezet. In dit overzicht lees je onder meer dat de langdurige zorg voor ouderen die thuis wonen onder de maat is. Maar er was ook goed nieuws: meer mensen met een verslaving zijn in behandeling gegaan.

Dossier: als cliënten denken aan zelfmoord

Elk jaar overlijden zo'n 1850 mensen aan zelfdoding. 60 procent van deze mensen waren niet bekend bij hulpverleners. Daarom dit dossier vol kennis voor sociaal werkers over het signaleren en bespreken van gedachten over suïcide. 
Wet Zorg en Dwang

3 verbeterpunten voor dwang in de zorg, maar óók positieve geluiden over de uitvoering

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) constateert dat er ‘grote verschillen’ bestaan in de manier waarop dwang in de zorg toegepast wordt. Zo blijkt dat belangrijke kennis over bijvoorbeeld de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz ontbreekt. Welke verbeterpunten zijn er nog meer voor professionals?
Jeugdhulp
Jongerenwerker William Miero stelt dat het kind in beleid en uitvoering nog niet centraal staat, hoewel dat wel zo zou moeten zijn. Hij pleit voor verandering.

Column: Het kind staat helemaal niet centraal!

In een ideale wereld zouden overheden en zorg- en welzijnsinstellingen kinderen en jongeren boven alles stellen. Elk beleidsbesluit, elk programma, en elke keuze zou gericht moeten zijn op hun welzijn en ontwikkeling. Helaas is de werkelijkheid anders. Hoewel we vaak horen dat het kind centraal staat, blijft de praktijk hierbij achter, ziet William Miero, coach en adviseur in het jongerenwerk. Hij legt bloot waarom het huidige systeem tekortschiet en roept op tot een radicale verandering.

Zo krijg je je cliënt van de bank af: ‘Maak van bewegen een standaard gespreksonderwerp’

Het EK voetbal in Duitsland, de Tour de France en de Olympische Spelen. Of je deze zomer veel sport volgt of juist niet, zelf bewegen is belangrijker. Sociaal werkers komen veel cliënten tegen die piekeren of op een andere manier niet goed voor zichzelf zorgen. Hoe krijg je daar verandering in? Aline Slijkerman geeft 6 tips waarmee je je cliënt van de bank afkrijgt.

Over wijkteam

Wijkteam: samenwerken en investeren

De professionals in het wijkteam zijn het eerste contact met de burgers. Van wijkactiviteit tot probleemgezin, de sociaal werker in het wijkteam is het aanknopingspunt. Sinds de nieuwe Wmo in 2015 heeft bijna elke gemeente wel een wijkteam. Maar over de ontwikkeling en over het beleid is nog veel te doen. Het wijkteam ligt onder de loep, niet in de laatste plaats omdat alle wijkteam-leden moeten samenwerken. Met iedereen.

Lees meer

Samenwerken is het credo in het wijkteam. Sinds de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 hebben de wijkteams in bijna alle gemeenten in verschillende varianten hun intrede gedaan. En zijn wijkteam bezig zich te organiseren om zo goed mogelijk zich in te zetten voor hun cliënten, die zoveel mogelijk de eigen regie moeten houden. Dat vergt van de sociaal werkers in het wijkteam dat zij én rekening houden met de nieuwe eisen die de cliënt stelt. En dat de wijkteamleden een werkzame manier vinden om samen te werken in het team en met specialistische hulpverleners.

Dossier Wijkteam

In dit dossier vind je artikelen over dat proces en over de hindernissen en mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Het dossier bevat zeker ook goede voorbeelden van “werken in het wijkteam”. Het zoeken naar en vinden van manieren om de zogenoemde geïntegreerde hulpverlening in de praktijk te brengen, is het thema van dit dossier.

Eigen regie

Professionals krijgen nogal wat kritiek over zich heen in het transformatieproces. Ze werken niet genoeg samen of houden te veel of te weinig rekening met de eigen regie van mensen. De juiste insteek voor hulp en ondersteuning is niet altijd gemakkelijk, blijkt bijvoorbeeld uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Dat gaat over in hoeverre kwetsbare mensen zelfredzaam zijn. De boodschap van het rapport is: er wordt door beleidsmakers, maar ook door professionals, veel te weinig rekening gehouden met het doenvermogen van mensen.

Samenwerking in het Wijkteam

Dan is er ook het probleem van het samenwerken van de professionals in het wijkteam en met specialistische collega’s. Vooral in de jeugdzorg lijkt het dat wijkteamleden te laat kinderen en jongeren doorsturen naar specialistische zorg. Evenzeer krijgen de professionals in het wijkteam het verwijt dat ze mensen te snel doorsturen en daardoor de wachtlijsten weer langer worden.

Contact met elkaar

Samenwerken is een door alle professionals en cliënten erkende manier voor goede hulpverlening. Hoe doe je dat? Uit de inventarisatie van Maaike Kluft van Movisie blijkt dat de werkwijze en visie van professionals binnen en buiten wijkteams niet altijd op elkaar aansluiten. En dat het daarnaast ook niet altijd helder is wie wat doet. ‘Het is daarom van belang om open het gesprek met elkaar aan te gaan en tot een werkwijze te komen waar iedereen achter staat. Bespreek hoe je met elkaar in contact blijft en gezamenlijk de beste dienstverlening kunt bieden in de wijk of bewoners zo goed mogelijk kunt ondersteunen.’

Vindbaarheid Wijkteam

Samenwerking vraagt tijd en investering. Je moet uitzoeken hoe je collega denkt over de ondersteuning, hoe de ander werkt en uit welk potje de ondersteuning aan de cliënt kan worden betaald. Kluft: ‘In samenwerking moet je eerst investeren voor het iets oplevert. Het is de bedoeling dat sociale wijkteams integrale passende ondersteuning geven. Bewoners hebben steeds meer zeggenschap en zij willen op verschillende manieren ondersteund worden. Wanneer je als professional snel de juiste persoon kunt inschakelen, kun je de bewoner beter ondersteunen op de manier die hij of zij zelf wenst. Om dit te realiseren is het dus belangrijk dat je elkaar als professionals makkelijk weet te vinden.’

Uitgelicht congres

Congres GGZ uit de knel

Congres Sociaal werk: navigeren tussen overheid en burger

ReeHorst Ede

Hét Dementie congres

Congres De overgang

DELEN
Vorig artikelWet- en regelgeving
Volgend artikelZelfredzaamheid
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.