Wijkteam

Heb je een goed plan voor de wijk maar ontbreken de centen? In dit overzicht vind je 11 adressen waar je geld lospeutert voor dat vernieuwende sociale project.

Nadenken over lokale vraagstukken: wat leveren de Werkplaatsen Sociaal Domein op?

Hoe voer je een goed gesprek met buurtbewoners? Hoe laat je jongeren daadwerkelijk meepraten over maatschappelijke thema’s? Met dit soort vragen houden 15 Werkplaatsen Sociaal Domein zich bezig. Hoe gaan ze te werk en welke interventies levert dat op? 'Er zijn niet zoveel andere plekken waar dit gedaan wordt.'
IZA-, WOZO-, en GALA-akkoorden

Piet-Hein Peeters adviseert welzijnswerkers: ‘Blijf weg van IZA-, WOZO- en GALA-akkoorden’

Laat de burger niet opdraaien voor de problemen in de gezondheidszorg, maar herstel eerst het opbouwwerk in ere én laat de kracht van lokale gemeenschappen opbloeien. Daarvoor pleit journalist Piet-Hein Peeters in zijn essay “Eerst het samen leven, dan de gezondheidszorg”.
Ondermijning

THEMA Expertvisie ‘Op dit moment draait alles te veel om de cijfers’

De verbinding tussen burgers en staat verwatert. Dat is zorgelijk meent Redouan El Khayari (36), sociaal werker van het jaar 2022.
Wijkteam

Redouan El Khayari: ‘Alles draait om cijfers, leegloop in het sociaal werk verbaast me niet’

‘De verbinding tussen burgers en staat verwatert. Dat is zorgelijk, meent Redouan El Khayari (36), sociaal werker van het jaar 2022. Hij legt in dit interview ook uit waarom de leegloop in het sociaal werk hem niet verbaast en wat er nodig is om de vertrouwenskloof tussen burgers en overheid te herstellen.

De Agenda van het Sociaal Werk gaat over het belang van vitale relaties

Relationeel werken is het hart van het sociaal werk. En precies dat is het thema van de Agenda van het Sociaal Werk op 5 oktober. Coryfee Abram de Swaan verzorgt de Marie Kamphuis Lezing. Aan relaties werken als sociaal werker is ingewikkelder dan soms wordt gedacht, zegt senior onderzoeker Mariël van Pelt van Movisie.
Participatie

Pieter Hilhorst: ‘Alles is gericht op de korte termijn, om het ergste te voorkomen’

‘We hebben een blinde vlek voor sociale relaties, we benaderen alles als een individueel probleem', stelt politicoloog en publicist Pieter Hilhorst, projectleider van de Citydeal Eenvoudig Maatwerk, aanjager van sociale innovatie en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. ‘Met als gevolg dat bepaalde grotere patronen, onderliggende problemen, ongezien blijven.’
Wijkteam

‘Focus nu niet op de problemen, maar op de kracht van een wijk’

Gemeenten, welzijnsorganisaties en zorginstellingen zoeken manieren om bewoners meer te betrekken en te zorgen voor meer verbinding in de wijk. ‘Dit vraagt wel een omslag voor de sociale professional in die wijken’, zegt Joop Hofman, directeur van Rode Wouw.
Wijkteam
Anne Elsingshorst is blogger bij Zorg+Welzijn

De charme van de wijk, het domein van wijkverpleegkundigen én sociaal werkers

Dat werken in de wijk zeker niet suf maar uitdagend is, wil wijkverpleegkundige Anne Elsinghorst laten zien in haar blogs. Haar verhalen, die dus meer inhouden dan die steunkousen aantrekken of mensen douchen, worden nu gebundeld tot een boek. Anne vertelt over samenwerken met sociaal werkers, de kwetsbare ouderen en hoe het bloggen haar leven heeft verrijkt.
Professionalisering

Verplichte anticonceptie, sociale cohesie, 10 vormen van eenzaamheid: de best gelezen Z+W-artikelen in 2021

Het afgelopen jaar kende sociaal en maatschappelijk behoorlijk wat uitdagingen. Niet in de laatste plaats voor de professionals in het sociaal domein. Zorg+Welzijn zet voor u de zeven best gelezen artikelen op een rij. Een korte impressie van wat de sociaal professionals in de benen heeft gehouden in 2021.
Participatie

‘Mensen in de bijstand krijgen niet de hulp die ze nodig hebben’

De huidige praktijk van ‘kansrijken’ zinloos achter de broek zitten en ‘kansarmen’ aan hun lot overlaten biedt volgens bijzonder hoogleraar actief burgerschap Monique Kremer geen antwoord op 'het drama van de bijstand'. ‘Het hoofddoel moet niet zijn betaald werk, maar volwaardig burgerschap.'

Over wijkteam

Wijkteam: samenwerken en investeren

De professionals in het wijkteam zijn het eerste contact met de burgers. Van wijkactiviteit tot probleemgezin, de sociaal werker in het wijkteam is het aanknopingspunt. Sinds de nieuwe Wmo in 2015 heeft bijna elke gemeente wel een wijkteam. Maar over de ontwikkeling en over het beleid is nog veel te doen. Het wijkteam ligt onder de loep, niet in de laatste plaats omdat alle wijkteam-leden moeten samenwerken. Met iedereen.

Lees meer

Samenwerken is het credo in het wijkteam. Sinds de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 hebben de wijkteams in bijna alle gemeenten in verschillende varianten hun intrede gedaan. En zijn wijkteam bezig zich te organiseren om zo goed mogelijk zich in te zetten voor hun cliënten, die zoveel mogelijk de eigen regie moeten houden. Dat vergt van de sociaal werkers in het wijkteam dat zij én rekening houden met de nieuwe eisen die de cliënt stelt. En dat de wijkteamleden een werkzame manier vinden om samen te werken in het team en met specialistische hulpverleners.

Dossier Wijkteam

In dit dossier vind je artikelen over dat proces en over de hindernissen en mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Het dossier bevat zeker ook goede voorbeelden van “werken in het wijkteam”. Het zoeken naar en vinden van manieren om de zogenoemde geïntegreerde hulpverlening in de praktijk te brengen, is het thema van dit dossier.

Eigen regie

Professionals krijgen nogal wat kritiek over zich heen in het transformatieproces. Ze werken niet genoeg samen of houden te veel of te weinig rekening met de eigen regie van mensen. De juiste insteek voor hulp en ondersteuning is niet altijd gemakkelijk, blijkt bijvoorbeeld uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Dat gaat over in hoeverre kwetsbare mensen zelfredzaam zijn. De boodschap van het rapport is: er wordt door beleidsmakers, maar ook door professionals, veel te weinig rekening gehouden met het doenvermogen van mensen.

Samenwerking in het Wijkteam

Dan is er ook het probleem van het samenwerken van de professionals in het wijkteam en met specialistische collega’s. Vooral in de jeugdzorg lijkt het dat wijkteamleden te laat kinderen en jongeren doorsturen naar specialistische zorg. Evenzeer krijgen de professionals in het wijkteam het verwijt dat ze mensen te snel doorsturen en daardoor de wachtlijsten weer langer worden.

Contact met elkaar

Samenwerken is een door alle professionals en cliënten erkende manier voor goede hulpverlening. Hoe doe je dat? Uit de inventarisatie van Maaike Kluft van Movisie blijkt dat de werkwijze en visie van professionals binnen en buiten wijkteams niet altijd op elkaar aansluiten. En dat het daarnaast ook niet altijd helder is wie wat doet. ‘Het is daarom van belang om open het gesprek met elkaar aan te gaan en tot een werkwijze te komen waar iedereen achter staat. Bespreek hoe je met elkaar in contact blijft en gezamenlijk de beste dienstverlening kunt bieden in de wijk of bewoners zo goed mogelijk kunt ondersteunen.’

Vindbaarheid Wijkteam

Samenwerking vraagt tijd en investering. Je moet uitzoeken hoe je collega denkt over de ondersteuning, hoe de ander werkt en uit welk potje de ondersteuning aan de cliënt kan worden betaald. Kluft: ‘In samenwerking moet je eerst investeren voor het iets oplevert. Het is de bedoeling dat sociale wijkteams integrale passende ondersteuning geven. Bewoners hebben steeds meer zeggenschap en zij willen op verschillende manieren ondersteund worden. Wanneer je als professional snel de juiste persoon kunt inschakelen, kun je de bewoner beter ondersteunen op de manier die hij of zij zelf wenst. Om dit te realiseren is het dus belangrijk dat je elkaar als professionals makkelijk weet te vinden.’

Uitgelicht congres

Congres GGZ uit de knel

Congres Sociaal werk: navigeren tussen overheid en burger

ReeHorst Ede

Hét Dementie congres

Congres De overgang

DELEN
Vorig artikelWet- en regelgeving
Volgend artikelZelfredzaamheid
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.