Wijkteam

Wijkteam

Reclassering in de buurt is voor iedereen een win-win

Jaarlijks komen zo’n 80.000 mensen uit de gevangenis. De nazorg van een deel van deze mensen die hun criminele verleden moeten afbouwen, is in handen van Reclassering Nederland die daarvoor steeds meer de wijk in trekt. Dat kan goed werken, voor cliënt én wijk, blijkt uit onderzoek van Movisie.
Wijkteam

Helpt sorry zeggen de Halt-jongere?

Zo'n twintig jongeren die dit jaar in Rotterdam een Halt-straf hebben gekregen, gaan persoonlijk sorry zeggen tegen wethouder Joost Eerdmans.
Wijkteam
Asscher tempert onrust over Schilderswijk

Asscher tempert onrust over Schilderswijk

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft niet de indruk dat in de Schilderswijk religieuze normen aan anderen wordt opgelegd. De PvdA-bewindsman, verantwoordelijk voor het integratiebeleid, zei dat dinsdag na een bezoek aan deze Haagse wijk.
Wijkteam
Utrecht pakt ettertjes aan

Utrecht pakt ettertjes aan

Kinderen in de leeftijd van acht tot twaalf jaar die in mei de Utrechtse wijk Overvecht terroriseren worden aangepakt door verschillende instanties. De gemeente, politie, jeugdzorg, het welzijnswerk en ouders spelen hierbij een rol. De gezamenlijke aanpak lijkt te werken.
Wijkteam
Amsterdam wil problemen in wijken eindelijk de baas

Amsterdam wil problemen in wijken eindelijk de baas

Amsterdam wil vanaf 2008 elk jaar zeven miljoen euro extra uittrekken om hardnekkige sociale- en leefbaarheidsproblemen in de stad versneld aan te pakken. Amsterdam is een stad van twee snelheden geworden, zei wethouder Lodewijk Asscher (Financiën) vandaag bij de presentatie van de begroting.
Wijkteam
‘Overheid verzuimt bewoners van krachtwijken te betrekken’

‘Overheid verzuimt bewoners van krachtwijken te betrekken’

‘Aan communicatie met bewoners in de krachtwijken moet de overheid nog veel doen.’ Dat concludeert Jos Verhoeven van Start Foundation na een enquête onder krachtwijkbewoners. Zij vinden het vooral belangrijk om de fysieke staat van de wijk te verbeteren.
Wijkteam
‘Samenscholingsverbod Kanaleneiland is geen oplossing'

‘Samenscholingsverbod Kanaleneiland is geen oplossing’

‘Het afgekondigde samenscholingsverbod biedt weinig soelaas en is geen oplossing voor de problemen’, zegt Karin ter Steege, manager Bestuurscentrum van welzijnsorganisatie Doenja Dienstverlening in Utrecht.
Wijkteam
Corporatie specialiseert zich in welzijn

Corporatie specialiseert zich in welzijn

Het onderhouden en verhuren van woningen is allang niet meer de ‘core business’ van de woningcorporatie. Mede onder druk van de overheid verlegt de sociale verhuurder zijn grenzen. Woningcorporatie Portaal in Leiden organiseert allerlei activiteiten om het welzijn van de bewoner en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.
Wijkteam

Henk Cornelissen (Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken): ‘Hoe meer professionals, hoe minder bewonersinbreng’

Het burgerinitiatief bij vernieuwingen in de wijk staat volop in de belangstelling. ‘Als referentiekader heeft de buurt grote mogelijkheden,’ stelt Henk Cornelissen, directeur van het LSA. Volgens Cornelissen heeft het welzijnswerk nauwelijks tijd om in de wijken zelf iets te doen. ‘Daarnaast hebben bewoners er genoeg van dat het altijd om de problemen gaat, en dat men er vervolgens aan voorbij gaat wat mensen zelf kunnen bijdragen.’
Wijkteam

Oud-wethouder Herman Meijer (Rotterdam) blikt terug op stadsvernieuwing: ‘Allochtonen worden niet…

Als wethouder drukte Herman Meijer acht jaar lang zijn stempel op de stadsvernieuwing, grotesteden- en migrantenbeleid in Rotterdam. Met de stadsetiquette, de wijkaanpak en zijn steun aan het 'opzoomeren' trok hij vaak landelijk de aandacht. 'Er zijn géén no go-area's.'

Over wijkteam

Wijkteam: samenwerken en investeren

De professionals in het wijkteam zijn het eerste contact met de burgers. Van wijkactiviteit tot probleemgezin, de sociaal werker in het wijkteam is het aanknopingspunt. Sinds de nieuwe Wmo in 2015 heeft bijna elke gemeente wel een wijkteam. Maar over de ontwikkeling en over het beleid is nog veel te doen. Het wijkteam ligt onder de loep, niet in de laatste plaats omdat alle wijkteam-leden moeten samenwerken. Met iedereen.

Lees meer

Samenwerken is het credo in het wijkteam. Sinds de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 hebben de wijkteams in bijna alle gemeenten in verschillende varianten hun intrede gedaan. En zijn wijkteam bezig zich te organiseren om zo goed mogelijk zich in te zetten voor hun cliënten, die zoveel mogelijk de eigen regie moeten houden. Dat vergt van de sociaal werkers in het wijkteam dat zij én rekening houden met de nieuwe eisen die de cliënt stelt. En dat de wijkteamleden een werkzame manier vinden om samen te werken in het team en met specialistische hulpverleners.

In dit dossier vind je artikelen over dat proces en over de hindernissen en mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Het dossier bevat zeker ook goede voorbeelden van “werken in het wijkteam”. Het zoeken naar en vinden van manieren om de zogenoemde geïntegreerde hulpverlening in de praktijk te brengen, is het thema van dit dossier.

Eigen regie

Professionals krijgen nogal wat kritiek over zich heen in het transformatieproces. Ze werken niet genoeg samen of houden te veel of te weinig rekening met de eigen regie van mensen. De juiste insteek voor hulp en ondersteuning is niet altijd gemakkelijk, blijkt bijvoorbeeld uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Dat gaat over in hoeverre kwetsbare mensen zelfredzaam zijn. De boodschap van het rapport is: er wordt door beleidsmakers, maar ook door professionals, veel te weinig rekening gehouden met het doenvermogen van mensen.

Dan is er ook het probleem van het samenwerken van de professionals in het wijkteam en met specialistische collega’s. Vooral in de jeugdzorg lijkt het dat wijkteamleden te laat kinderen en jongeren doorsturen naar specialistische zorg. Evenzeer krijgen de professionals in het wijkteam het verwijt dat ze mensen te snel doorsturen en daardoor de wachtlijsten weer langer worden.

Contact met elkaar

Samenwerken is een door alle professionals en cliënten erkende manier voor goede hulpverlening. Hoe doe je dat? Uit de inventarisatie van Maaike Kluft van Movisie blijkt dat de werkwijze en visie van professionals binnen en buiten wijkteams niet altijd op elkaar aansluiten. En dat het daarnaast ook niet altijd helder is wie wat doet. ‘Het is daarom van belang om open het gesprek met elkaar aan te gaan en tot een werkwijze te komen waar iedereen achter staat. Bespreek hoe je met elkaar in contact blijft en gezamenlijk de beste dienstverlening kunt bieden in de wijk of bewoners zo goed mogelijk kunt ondersteunen.’

Samenwerking vraagt tijd en investering. Je moet uitzoeken hoe je collega denkt over de ondersteuning, hoe de ander werkt en uit welk potje de ondersteuning aan de cliënt kan worden betaald. Kluft: ‘In samenwerking moet je eerst investeren voor het iets oplevert. Het is de bedoeling dat sociale wijkteams integrale passende ondersteuning geven. Bewoners hebben steeds meer zeggenschap en zij willen op verschillende manieren ondersteund worden. Wanneer je als professional snel de juiste persoon kunt inschakelen, kun je de bewoner beter ondersteunen op de manier die hij of zij zelf wenst. Om dit te realiseren is het dus belangrijk dat je elkaar als professionals makkelijk weet te vinden.’

Uitgelicht congres

Congres Mensen met verward gedrag

ReeHorst

Jaarcongres Ondermijning in het sociaal domein

Van der Valk Hotel Utrecht

Congres Impact van intergenerationele overdracht

ReeHorst

Congres Wijkteams

Van der Valk Hotel