Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving
Gezinsvoogd-ANP.jpg

Informatie uitwisselen gaat voor beroepsgeheim

Artsen, psychologen en psychiaters zijn nu verplicht om alle relevante informatie die bijdraagt aan de veiligheid van een kind te delen met de jeugdbeschermer.
Wet- en regelgeving
contract

Contract met gemeente schendt privacy kinderen

Behandelaars van kinderen worden in sommige gemeenten gedwongen hun beroepsgeheim te schenden.
Wet- en regelgeving

‘Eén verkeerde e-mail en gegevens liggen op straat’

'Ambtenaren delen gevoelige informatie gewoon met elkaar.' In de jeugdhulp is het een ratjetoe.
Wet- en regelgeving
tijdelijke regeling persoonsgegevens Jeugdwet

Tijdelijke regeling declaratie jeugdzorg gaat in

De tijdelijke regeling voor persoonsgegevens op facturen voor de jeugdzorg is gepubliceerd.
Wet- en regelgeving
beroepsgeheim

CBP: beroepsgeheim doorbreken mag

Het CBP maakt geen bezwaar tegen de tijdelijke regeling voor declareren jeugdzorg.
Wet- en regelgeving
dossier cliënt

Zorgen om beroepsgeheim jeugdzorg

Het beroepsgeheim dreigt een wassen neus te worden, omdat zorgverleners persoonlijke gegevens aan de gemeente moeten vermelden.
Wet- en regelgeving
Mag je persoonlijke gegevens van een cliënt doorsturen naar de afdeling financiën van de gemeente?

Gegevens cliënt mogen niet naar gemeenten

In de jeugd ggz mogen professionals geen gegevens over de zorg aan hun cliënten verstrekken aan gemeenten, stelt het CBP.
Wet- en regelgeving
Iedereen schrikt van wat probleemgezin kost

Iedereen schrikt van wat probleemgezin kost

De gemeente Zwijndrecht en gemeente Hendrik Ido Ambacht weten tot op straatniveau waar welke zorg naar toe gaat. En voor hoeveel geld. ‘Iedereen schrikt als er aan een gezin meer dan 500.000 euro wordt uitgegeven.’
Wet- en regelgeving
‘Gemeenten vinden beroepsgeheim ouderwets’

‘Gemeenten vinden beroepsgeheim ouderwets’

Het beroepsgeheim voor sociale professionals komt onder druk te staan nu de gemeenten nieuwe zorgtaken krijgen. Dat zegt Lies Schilder, directeur van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) in Graadmeter.
GGZ Nederland ondersteunt bij doorbreken beroepsgeheim

GGZ Nederland ondersteunt bij doorbreken beroepsgeheim

De Algemene Ledenvergadering van GGZ Nederland heeft de 'handreiking beroepsgeheim' en de 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' aangenomen. Met deze documenten wil GGZ Nederland professionals ondersteunen bij de afwegingen rond beroepsgeheim en melding van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Over wet- en regelgeving

Wetten en regels: lasten en lusten

Professionals in het sociaal domein hebben vaak een haat-liefde verhouding met regels en wetgeving. Regels beschermen de cliënt en ook de hulpverlener. Maar regels en wetgeving kunnen de professionele ruimte ook behoorlijk beperken. De transitie heeft geleid tot meer regels en meer controle. In dit dossier een vind je artikelen over werken met regels. Wat werkt en wat niet?

Lees meer

De transities in de het sociaal domein hebben geleid tot verandering van wet- en regelgeving. Een van de doelen was ook de vermindering van regels in het werk van de professionals. Maar dat is lang niet overal gelukt. Integendeel, in de jeugdzorg bijvoorbeeld is in 2015 de nieuwe Jeugdwet ingegaan en zou de overgang van de verantwoordelijkheid naar de gemeenten moeten leiden tot minder bureaucratie en minder verkokering. Dat is eigenlijk nog niet gebeurd.

Privacy regels

Wet- en regelgeving heeft zeker ook een positieve kant. De overheid maakt die regels om de hulp en ondersteuning zoveel mogelijk in goede banen te  laten verlopen en om de cliënt te beschermen. Hulp en zorg moeten aan hoge standaarden voldoen om van goede kwaliteit te zijn. En daar zijn regels voor nodig. Tegelijkertijd voelen professionals in het sociaal domein zich vaak ook beperkt in hun professionele ruimte door alle regels. In de schuldhulpverlening bijvoorbeeld is het zeer nuttig om vroegtijdig bij mensen aan de bel te trekken als ze in financiële problemen komen. Een van de belangrijkste problemen bij vroeg signalering zijn de privacy voorschriften.

Niet alleen bij de schuldhulpverlening lopen mensen aan tegen de privacy regels. Ook in de jeugdzorg lopen professionals aan tegen regels bij uitwisseling van gegevens van de cliënten. In het wijkteam zitten ambtenaren werk en inkomen naast professionals in de schuldhulp. Welke informatie kun je wel en niet delen?

Samenwerking

Belangrijk om de wereld van wet- en regelgeving is de samenwerking tussen hulpverleners. ‘Het sociaal domein is een oneindig laboratorium’, zegt bestuurskundige Jan Kees Helderman in het magazine Zorg+Welzijn. Er wordt volgens Helderman veel gepraat en ontmoet, maar dit gebeurt volgens hem te weinig systematisch. ‘Ik denk dat het sociaal domein een oneindig laboratorium is, ook voor beleidsmakers. Je komt voortdurend nieuwe kwesties tegen en daarvan afgeleide problemen die je moet oplossen met elkaar. Dat kun je alleen maar doen door dat systematisch te organiseren. Door bijvoorbeeld één keer per kwartaal met systeemwereld en uitvoering bij elkaar te zitten en elkaars werk te bespreken, knelpunten te signaleren, wet- en regelgeving uit te leggen waardoor bijvoorbeeld blijkt dat iets wel kan terwijl professionals dachten dat het niet kon.’

Er zijn dus verschillende thema’s binnen het thema wet- en regelgeving. In dit dossier worden vernieuwingen en veranderingen in de wet- en regelgeving besproken. En zeker ook de discussies die het keurslijf en mogelijkheden met zich meebrengen. Lees dit dossier.

Uitgelicht congres

Congres Gezinnen met complexe en meervoudige problemen

ReeHorst

Congres Samenwerken aan Sterke Jeugdhulp

ReeHorst

Congres Wijkteams 2021

ReeHorst

Congres Zorgmijders

ReeHorst

Congres Gezinnen met complexe en meervoudige problemen | Verplaatst

ReeHorst

National Health Tender Day 2021

Van der Valk Hotel

Congres Armoede en Schulden

ReeHorst