Verslaving

Verslaving

‘Nu Niet Zwanger’ bereikt kwetsbare cliënten

Het slagingspercentage in Rotterdam en Tilburg van het programma “Nu Niet Zwanger” is 82 procent. Professionals spreken met hun meest kwetsbare cliënten over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie en begeleiden hen om in deze fase van hun leven niet zwanger te worden.
Verslaving
‘Trakteren op speed is iets anders dan op krentenbollen’

‘Trakteren op speed is iets anders dan op krentenbollen’

Licht verstandelijk gehandicapte jongeren gebruiken net zo veel drugs en alcohol als ‘gewone jongeren’, maar lopen veel grotere risico’s. LVG-instelling Gastenhof Urmond experimenteerde met een preventieprogramma. ‘Drugsgebruik is bespreekbaar geworden.’
Verslaving
Studie naar licht verstandelijk gehandicapten in de ggz

Studie naar licht verstandelijk gehandicapten in de ggz

Licht verstandelijk gehandicapten vormen een kwetsbare groep, met een verhoogd risico op psychiatrische aandoeningen en verslavingsproblematiek. Maar het is nog onduidelijk hoeveel er hulp krijgen van de ggz. En of die hulp voldoet. Het Trimbos-instituut start een onderzoek.
Verslaving
Afkickkliniek voor verstandelijk beperkten

Afkickkliniek voor verstandelijk beperkten

De Brabantse verslavingsinstelling Novadic-Kentron gaat een opnameafdeling reserveren en inrichten voor licht verstandelijk gehandicapte cliënten en een speciale afkickmethode voor deze doelgroep ontwikkelen. Aanleiding is het stijgende aantal verstandelijk beperkten dat door alcohol- of drugsmisbruik in de problemen komt. De aanpak is uniek in Nederland, zegt de instelling.
Verslaving
Proef tegen middelengebruik onder jongeren met verstandelijke beperking

Proef tegen middelengebruik onder jongeren met verstandelijke beperking

Het Trimbos-instituut is gestart met een proef voor een interventieprogramma om het drugs- en alcoholgebruik bij licht verstandelijk gehandicapte jongeren tegen te gaan. Het middelengebruik bij deze groep neemt problematische vormen aan, bleek al uit onderzoek in 2007.
Verslaving
Foetus onder toezicht van gezinsvoogd

Foetus onder toezicht van gezinsvoogd

Ongeboren baby’s van vrouwen met ernstige psychiatrische stoornissen, verslavingsproblemen of ernstige verstandelijke handicaps moeten onder toezicht komen van een gezinsvoogd. Dit zeggen kinderrechters, de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg uit Amsterdam.

Over verslaving

Het taboe van een verslaving

Het hebben van een verslaving is nog steeds een taboe. Wie een verslaving heeft of hiervoor in behandeling is, houdt dit vaak zo lang mogelijk geheim. Toch is bekend dat miljoenen Nederlanders verslaafd zijn. Bijvoorbeeld aan alcohol, drugs, gokken of gamen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat twintig procent van de Nederlandse bevolking ooit aan misbruik of afhankelijkheid van drugs of alcohol leidt. Hoe doorbreken we het taboe op dit onderwerp?

Lees meer

De meeste Nederlanders schamen zich er niet meer voor om te vertellen dat ze naar een psycholoog gaan om bijvoorbeeld een depressie of burn-out te behandelen. Het hebben van een verslaving houden vele mensen echter nog geheim. Hierop rust nog steeds een taboe. Toch is bekend dat miljoenen Nederlanders verslaafd zijn. Bijvoorbeeld aan alcohol, drugs, gokken of gamen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat twintig procent van de Nederlandse bevolking ooit aan misbruik of afhankelijkheid van drugs of alcohol leidt.

Feiten en cijfers

Hieronder een aantal feiten en cijfers over verschillende vormen van verslaving en middelenmisbruik:

  • Uit het NEMESIS-2 onderzoek van Trimbos kwam naar voren dat tussen 2007 en 2009 477.000 Nederlanders verslaafd waren aan alcohol of alcohol misbruikten. Van hen waren er 30.764 in behandeling.
  • In het NEMESIS-2 onderzoek is ook nagegaan hoeveel Nederlanders verslaafd zijn aan cannabis. Dit aantal wordt geschat op 29.300 mensen, ofwel 0,3 procent van de bevolking tussen 18 en 64 jaar. Bij mannen ligt het percentage op 0,4 procent en bij vrouwen op 0,1 procent. Daarnaast zijn er nog eens 40.200 mensen die cannabis misbruiken cannabis. Zij ondervinden wel allerlei negatieve gevolgen van cannabis, maar er is bij hen volgens de onderzoekers nog geen sprake van gewenning en het optreden van onthoudingsverschijnselen bij stoppen.
  • Uit een bevolkingsonderzoek gedaan in 2014 kwam naar voren dat een kwart (24,2 procent) van de Nederlandse bevolking dagelijks rookt. Het gaat dan om 3.531.547 mensen. Zeventien procent van de rokers rookt meer dan twintig sigaretten per dag. Dat zijn 600.363 mensen vanaf twaalf jaar.
  • Ongeveer 1,5 procent van de jongeren tussen dertien en zestien jaar kan beschouwd worden als gameverslaafde. Dit komt neer op 12.000 jongeren. Dat stelt de Stichting Informatie Voorziening Zorg naar aanleiding van onderzoek in 2014. Van het aantal hulpzoekers is 76 procent jonger dan 25 jaar.

Dit zijn slechts enkele cijfers en voorbeelden van mogelijke verslavingen. Mensen kunnen verder bijvoorbeeld verslaafd raken aan seks, slaappillen en gokken. Met zoveel verslaafden in het land is het bijzonder dat er nog steeds een groot taboe op verslaving rust. Toch blijkt dit taboe uit van alles. Bijvoorbeeld uit het grote gat tussen het aantal verslaafden en het aantal behandelden. Slechts vier procent van het aantal alcoholverslaafden laat zich behandelen in de specialistische GGZ. Deze mate van onderbehandeling is veel groter dan de onderbehandeling van depressie en angst. Doordat er een taboe op verslavingen rust, proberen verslaafden hun probleem zo lang en goed mogelijk te verbergen en wordt het dus ook lastiger om signalen van een verslaving op te pikken. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel en blijft het taboe in stand.

Taboe

Hoe kunnen we met elkaar dit taboe doorbreken? In eerste instantie door het onderwerp vaker bespreekbaar te maken en scherp te zijn op signalen van verslaving. Deze signalen kunnen per verslaving verschillen. Rode ogen, verwijde pupillen en concentratieproblemen kunnen bijvoorbeeld wijzen op (overmatig) gebruik van cannabis. Geldproblemen of schulden, het verwaarlozen van vriendschappen en problemen op werk of school kunnen signalen zijn van een gokverslaving.

In dit dossier verzamelen we nieuws over verslavingen en plaatsen we tips over hoe een verslaving te herkennen en hoe hiermee om te gaan.

Uitgelicht congres

Congres Mensen met verward gedrag

ReeHorst

Jaarcongres Ondermijning in het sociaal domein

ReeHorst

Congres Impact van intergenerationele overdracht

ReeHorst

Congres Wijkteams

Van der Valk Hotel