Verslaving

Verslaving

Grote zorgen over ‘explosie’ aan lachgasgebruik: hoe bespreek je de risico’s?

Het aantal verslaafden aan lachgas lijkt explosief te stijgen, zeggen hulpverleners tegen dagblad Trouw. Behandelingen slaan onvoldoende aan en veel aan lachgas verslaafde jongeren vallen terug in gebruik. Wat zijn de gevaren van lachgas en hoe bespreek je ze?
Verslaving

Verslavingsgedrag beter begrijpen: ‘Het lijden moet veel meer aandacht krijgen’

Mensen met een verslaving kun je pas van hun gedrag afhelpen als je begrijpt waarom ze blijven gebruiken. Voor de complexe rol van dopamine daarbij moet veel meer aandacht zijn, net als voor de lijdensweg die verslaafden afleggen, zegt klinisch psycholoog en verslavingstherapeut Paul van Deun. ‘Bij een verslaving groeit de machteloosheid elke dag.’
Dak- en thuislozen

Evi Hanssen: ‘Je bent kwetsbaarder dan je denkt’

Personeel werven door vooral de diversiteit en de leuke kanten van zorg- en welzijnswerk te laten zien. Dat is het doel van het televisieprogramma Heel Holland Zorgt. Rode draad in elke uitzending is een bekende Nederlander die meehelpt in een zorg- en welzijnsorganisatie. De Vlaamse presentatrice Evi Hanssen ging een dag aan het werk bij de Utrechtse Tussenvoorziening die opvang biedt aan dak- en thuislozen.
Verslaving
'We gaan richting een Amerikaans en Brits concept

Het eerste biertje van uw kind

In juli 2013 nam ik deel aan het landelijke congres Alcoholbeleid 3.0. Binnen K2 ben ik namelijk betrokken bij het regionale alcoholpreventieproject Laat je niet flessen. Tijdens het congres koppelden regionale projecten terug hoe hun projecten de afgelopen jaren zijn gelopen. En natuurlijk kwam de nieuwe Drank- en Horecawet aan bod die op 1 januari dit jaar is ingegaan. Ik nam deel aan een workshop gericht op het alcoholpreventieproject in de Achterhoek, waar ik ben opgegroeid. Zeer benieuwd schoof ik aan, want ik herinner me niets van een regionale campagne!
Verslaving
'Wat een heerlijk werk

Bijzonder bedankje

In het sociaal werk wordt je inzet door cliënten niet altijd als vanzelfsprekend gewaardeerd. Zeker in een setting waar sprake is van ‘dwang en drang’ is waardering soms ver te zoeken. Gelukkig zijn er je collega’s die je een hart onder de riem steken. Is er de werkgever die tevreden is omdat je de productie hebt gehaald. Maar ja… de meest waardevolle waardering komt toch van je cliënten. Een schaars goed.
Verslaving
'Strengere selectie bij schuldhulp'

‘Strengere selectie bij schuldhulp’

Gemeenten gaan strenger selecteren bij de schuldhulpverlening. Iemand met problemen als verslaving, relatieproblemen of een sociale omgeving die het oplossen van schulden tegenwerkt, moet die eerst oplossen voor hij hulp krijgt. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag.
Verslaving
Nauwelijks vergoeding voor populaire E-hulp

Nauwelijks vergoeding voor populaire E-hulp

Het aantal mensen dat via internet hulp zoekt bij psychische-, sociale-, of maatschappelijke problemen is tussen 2007 en 2010 meer dan verdrievoudigd tot 181.000 personen. Maar financiering is vanwege anonimiteit moeilijk.
Verslaving
Anonieme aangiften in Rotterdamse zorg

Anonieme aangiften in Rotterdamse zorg

Medewerkers van zorginstellingen in de regio Rotterdam kunnen anoniem aangifte doen als zij worden bedreigd door klanten. Dat meldt RTV Rijnmond. Het openbaar ministerie in Rotterdam heeft daarover afspraken gemaakt met alle instellingen, zoals ziekenhuizen en het maatschappelijk werk.
Verslaving
Scholen in Dordrecht krijgen eigen drugspoli

Scholen in Dordrecht krijgen eigen drugspoli

Scholen in Dordrecht krijgen een eigen drugspoli. Tussen signalering en doorverwijzing naar drugshulpverlening van leerlingen door docenten zit nog te veel tijd, is de ervaring. Om dat te voorkomen, zouden artsen en verpleegkundigen permanent op scholen aan het werk moeten.
Verslaving
Heldere afbakening bemoeizorg ontbreekt

Heldere afbakening bemoeizorg ontbreekt

Het ontbreekt aan een heldere afbakening van de meeste programma’s in de bemoeizorg voor mensen met psychiatrische- en/of verslavingsproblemen. Dat concludeert gezondheidswetenschapper Diana Roeg van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor transformatie in zorg en welzijn van de Universiteit van Tilburg .

Over verslaving

Het taboe van een verslaving

Het hebben van een verslaving is nog steeds een taboe. Wie een verslaving heeft of hiervoor in behandeling is, houdt dit vaak zo lang mogelijk geheim. Toch is bekend dat miljoenen Nederlanders verslaafd zijn. Bijvoorbeeld aan alcohol, drugs, gokken of gamen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat twintig procent van de Nederlandse bevolking ooit aan misbruik of afhankelijkheid van drugs of alcohol leidt. Hoe doorbreken we het taboe op dit onderwerp?

Lees meer

De meeste Nederlanders schamen zich er niet meer voor om te vertellen dat ze naar een psycholoog gaan om bijvoorbeeld een depressie of burn-out te behandelen. Het hebben van een verslaving houden vele mensen echter nog geheim. Hierop rust nog steeds een taboe. Toch is bekend dat miljoenen Nederlanders verslaafd zijn. Bijvoorbeeld aan alcohol, drugs, gokken of gamen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat twintig procent van de Nederlandse bevolking ooit aan misbruik of afhankelijkheid van drugs of alcohol leidt.

Feiten en cijfers

Hieronder een aantal feiten en cijfers over verschillende vormen van verslaving en middelenmisbruik:

  • Uit het NEMESIS-2 onderzoek van Trimbos kwam naar voren dat tussen 2007 en 2009 477.000 Nederlanders verslaafd waren aan alcohol of alcohol misbruikten. Van hen waren er 30.764 in behandeling.
  • In het NEMESIS-2 onderzoek is ook nagegaan hoeveel Nederlanders verslaafd zijn aan cannabis. Dit aantal wordt geschat op 29.300 mensen, ofwel 0,3 procent van de bevolking tussen 18 en 64 jaar. Bij mannen ligt het percentage op 0,4 procent en bij vrouwen op 0,1 procent. Daarnaast zijn er nog eens 40.200 mensen die cannabis misbruiken cannabis. Zij ondervinden wel allerlei negatieve gevolgen van cannabis, maar er is bij hen volgens de onderzoekers nog geen sprake van gewenning en het optreden van onthoudingsverschijnselen bij stoppen.
  • Uit een bevolkingsonderzoek gedaan in 2014 kwam naar voren dat een kwart (24,2 procent) van de Nederlandse bevolking dagelijks rookt. Het gaat dan om 3.531.547 mensen. Zeventien procent van de rokers rookt meer dan twintig sigaretten per dag. Dat zijn 600.363 mensen vanaf twaalf jaar.
  • Ongeveer 1,5 procent van de jongeren tussen dertien en zestien jaar kan beschouwd worden als gameverslaafde. Dit komt neer op 12.000 jongeren. Dat stelt de Stichting Informatie Voorziening Zorg naar aanleiding van onderzoek in 2014. Van het aantal hulpzoekers is 76 procent jonger dan 25 jaar.

Dit zijn slechts enkele cijfers en voorbeelden van mogelijke verslavingen. Mensen kunnen verder bijvoorbeeld verslaafd raken aan seks, slaappillen en gokken. Met zoveel verslaafden in het land is het bijzonder dat er nog steeds een groot taboe op verslaving rust. Toch blijkt dit taboe uit van alles. Bijvoorbeeld uit het grote gat tussen het aantal verslaafden en het aantal behandelden. Slechts vier procent van het aantal alcoholverslaafden laat zich behandelen in de specialistische GGZ. Deze mate van onderbehandeling is veel groter dan de onderbehandeling van depressie en angst. Doordat er een taboe op verslavingen rust, proberen verslaafden hun probleem zo lang en goed mogelijk te verbergen en wordt het dus ook lastiger om signalen van een verslaving op te pikken. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel en blijft het taboe in stand.

Taboe

Hoe kunnen we met elkaar dit taboe doorbreken? In eerste instantie door het onderwerp vaker bespreekbaar te maken en scherp te zijn op signalen van verslaving. Deze signalen kunnen per verslaving verschillen. Rode ogen, verwijde pupillen en concentratieproblemen kunnen bijvoorbeeld wijzen op (overmatig) gebruik van cannabis. Geldproblemen of schulden, het verwaarlozen van vriendschappen en problemen op werk of school kunnen signalen zijn van een gokverslaving.

In dit dossier verzamelen we nieuws over verslavingen en plaatsen we tips over hoe een verslaving te herkennen en hoe hiermee om te gaan.

Uitgelicht congres

Congres Mensen met verward gedrag

ReeHorst

Jaarcongres Ondermijning in het sociaal domein

ReeHorst

Congres Impact van intergenerationele overdracht

ReeHorst

Congres Wijkteams

Van der Valk Hotel