Radicalisering

Fotolia

Hoe voorkom je radicalisering?

Vervreemding, extremisme, polarisatie en radicalisering. Aanslagen en uitreizen. Het zijn onderwerpen waar de Nederlandse maatschappij steeds vaker mee te maken krijgt. Sociaal werkers, en dan met name jongerenwerkers, worden hier ook tijdens hun werk mee geconfronteerd. Ondernemen we geen actie om polarisatie en radicalisering te voorkomen? Dan glijden we af naar een maatschappij die heel moeilijk bij elkaar te houden is.Meer

‘In Nederland zien we dat er steeds meer tegenstellingen lijken te ontstaan. Bijvoorbeeld tussen groepen, arm en rijk en individuen. Deze polarisatie heeft een ontwrichtend effect op de samenleving. Doen we hier niks aan dan voorzie ik een gevaar voor onze samenleving’, dat zegt Ernst Radius, senior adviseur bij Sociaal Werk Nederland.

Hij stelt dat sociaal werkers, en dan met name jongerenwerkers, steeds vaker, en vaak ook vroegtijdig, zien dat jongeren vervreemden van de samenleving. ‘Ze voelen zich niet meer thuis, individualiseren en radicaliseren. Het is heel moeilijk om deze jongeren te bereiken. ‘Ondernemen we hiertegen  geen actie? Dan glijden we af naar een maatschappij die heel moeilijk bij elkaar te houden is. ‘Dit gaat veel dieper dan alleen een ruzie tussen groepen jongeren. Het heeft ook invloed op democratie. Jongeren gaan minder stemmen en vinden andere manieren om, buiten de wetten om, hun zin krijgen. Dat vormt op de lange termijn een gevaar voor onze samenleving als geheel. We moeten hier iets mee en dat vergt meer dan alleen het geven van voorlichting en informatie.’

Speciaal rapporteur extremisme

Radius is één van de mensen die meewerkte aan de totstandkoming van het rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’ dat werd opgesteld door Naima Azough, de speciaal rapporteur extremisme die werd aangesteld door het rijk. In haar rapport pleit Azough  voor meer preventie, ondersteuning en verbinding. Azough: ‘De preventie van sociale spanningen en radicalisering begint al in een heel vroeg stadium en lijkt daarin niet heel anders te zijn dan andere problematiek van jongeren. Toch zien we dat er binnen veel organisaties nog onvoldoende aandacht zowel hiervoor is als voor de invloed van de toenemende polarisatie in onze samenleving op jongeren en medewerkers. Vaak wordt er pas over gesproken wanneer er iets gebeurt. Dan is het eigenlijk al te laat. We moeten investeren in vredestijd.’

Radius kan zich goed vinden in deze woorden. ‘We moeten zorgen dat we er professioneel zijn voor jongeren, maar dan moet het sociaal werk wel de gelegenheid en de kans krijgen.’ Een structurele wijkgerichte aanpak met versterkt jeugd- en jongerenwerk is volgens hem hard nodig. De decentralisatie biedt hier kansen voor dankzij de korte lijnen. Maar er is ook een nadeel. ‘Als gemeenten op lokaal niveau het belang niet zien van preventie op radicalisering, omdat het op dat moment goed gaat, is dat wel een probleem. Je hoeft echt niet in Den Haag te wonen om Jihadist te worden. Het risico op radicalisering hangt niet automatisch samen met grote gemeenten. Kijk dus met elkaar goed waar je moet zijn om jongeren betrokken te houden.’

Rol voor sociaal professionals

Lou Repetur, onderzoeker bij Movisie, ziet een belangrijke rol voor sociaal professionals in het tegengaan van radicalisering. We moeten dan alleen wel zorgen dat we het werk en het belang van de sociaal professional dan niet tekort doen. ‘Veel sociaal professionals registreerden al dat mensen radicaliseerden lang voor ze ergens anders in beeld kwamen. Ze zien bij voorbaat al in welke wijken de tweedeling groeiende is en met welke kinderen het niet goed gaat. Dat zijn we nu monddood aan het maken. Gemeenten zetten steeds meer ambtenaren in die het werk van bijvoorbeeld opbouwwerkers overnemen met als idee dat wanneer de werker dichtbij staat, je er al bent. Maar dat is niet zo.  We zitten nu in een gepolariseerde samenleving. Sociaal professionals zijn in staat voortijdig te signaleren. Vanuit hun kennis en expertise. We moeten ons er hard voor maken dat dit niet verloren gaat en iets doen aan de beleidsmaatregelen die niet goed uitpakken. Want met de goede sociaal professionals, zal er minder polarisatie zijn.’

Uitgelicht

Nieuws

Schaduwsamenleving’ kan radicalisering bevorderen

‘We moeten zorgen dat we er professioneel zijn voor jongeren, maar dan moet het sociaal werk wel de gelegenheid en de kans krijgen’, dat zegt Ernst Radius, senior adviseur bij Sociaal Werk Nederland.
Nieuws

Hulplijn met deskundigheid voor professionals in jeugdzorg

Jongerenwerkers en jeugdzorgprofessionals worden binnenkort door het kabinet ondersteund om signalen van sociale spanningen en extremisten beter te leren kennen en slagvaardiger te kunnen handelen.
Nieuws

Risicojongeren: vragen stellen en dichtbij blijven

Jongerenwerk is cruciaal om risicojongeren in de samenleving te houden. Vooral nu de zorgen om radicalisering toenemen, blijken goed opgeleide jongerenwerkers belangrijk werk te doen. Zoals in Tilburg. Hoe je bij radicalisering dichtbij de jongere kunt blijven en onheil zelfs kunt voorkomen.
Nieuws

Opvoedondersteuning om radicalisering tegen te gaan

‘Met deze interventie doe je iets aan de voorkant van radicalisering. Aan preventie. Je wacht niet tot het te laat is. Het versterkt de basis.’

Meest gelezen

Uitgelicht congres

2e Jaarcongres Jeugdzorg

2e Jaarcongres Jeugdzorg