Professionalisering

Sociaal domein

Het laatste nieuws in het sociaal domein: alternatieven voor dwang in de ggz

De afgelopen week gebeurde er weer veel in het sociaal domein. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen voor jou op een rijtje gezet. Zo is de Week van de Pleegzorg in volle gang en verscheen een rapport over het oplossen van de schaarste aan wijkverpleegkundigen. Lees snel verder. In slechts een paar minuten ben je weer helemaal bij!
Preventie.

Preventie werkt, toch zijn er harde bezuinigingen: hoog tijd voor een brede discussie

De komende jaren geven ‘we’ in Nederland tientallen miljoenen euro’s minder uit aan preventie. Het betekent dat er minder geld beschikbaar is voor onder meer het voorkomen van alcohol- en drugsmisbruik én de achterliggende problematiek. Tegelijk werpt inzetten op preventie in het sociaal domein wel zijn vruchten af. Niet voor niets is op het Grote Zorgdebat 13 november preventie een van de thema's voor de debatterende Tweede-Kamerleden.
WEEKOVERZICHT 20-27 OKTOBER

Het laatste nieuws in het sociaal domein: in 5 minuten bijgepraat

De afgelopen week gebeurde er weer veel in het sociaal domein. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen voor jou op een rijtje gezet. Van de oprichting van de eerste stichting voor euthanasie bij psychische aandoeningen tot een nieuwe podcast van Movisie. Ook zijn er twee indrukwekkende documentaires te bekijken. Lees snel verder. In slechts een paar minuten ben je weer helemaal bij!
Wet- en regelgeving

Kabinet gevallen, Kamer nu aan zet: gaan deze 5 belangrijke plannen door?

Het kabinet is demissionair. De Tweede Kamer komt terug van het zomerreces en gaat dus beslissen welke nieuwe wetten de komende maanden nog in behandeling worden genomen. Zo niet, dan worden ze controversieel verklaard en in de wachtkamer gezet. Het wordt dus spannend voor onder meer de Wet zorg en dwang, de Hervormingsagenda Jeugd én het armoedebeleid.
Participatie

Zo krijg je je cliënt van de bank af: ‘Maak van bewegen een standaard gespreksonderwerp’

Cliënten die piekeren, negatieve gedachten hebben, kampen met een verslaving of op een andere manier slecht voor zichzelf zorgen. Hoe krijg je als sociaal werker verandering in dat gedrag? Zorg letterlijk voor beweging, zegt Aline Slijkerman. Zij geeft 6 tips waarmee je je cliënt eindelijk van de bank afkrijgt.

Psychische klachten? Met deze 8 stappen ben je er snel bij op het werk

Eén op de vijf medewerkers krijgt weleens te maken met psychische klachten. Hoe voorkom je als leidinggevende dat deze klachten leiden tot langdurig ziekteverzuim? En wat kunnen professionals zelf en de organisatie hieraan doen? Suzanne van Hees promoveerde op een nieuwe wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Dit zijn haar tips.
sociaal werk opleiding

Als sociaal werker een nieuwe opleiding volgen: dit zijn je opties

Naast de bekende opleidingen tot sociaal werker op mbo- en hbo-niveau zijn er nog ontzettend veel andere opleidingen voor professionals in het sociaal domein. In dit artikel een overzicht van de mogelijkheden die sociaal werkers hebben in hun loopbaan.

EDITORIAAL Wegwijs

Begin januari begon ik bij Zorg+Welzijn. Ik had mij vooraf goed ingelezen, en had een duidelijk beeld van het mooie magazine en de uitdagingen die er zijn. Af en toe verzucht ik nog wel eens: 'Was het nog maar januari…'

Netto 20.000 werknemers erbij in sector Zorg en Welzijn. Is dit genoeg?

Het aantal werknemers in zorg en welzijn is in 2022 voor het zesde jaar op rij toegenomen. Dit jaar kwamen er weer 20.000 mensen netto erbij, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. Is dit genoeg om het personeelstekort op te lossen? Zes verhalen over het arbeidsprobleem. 

‘Jos van der Lans legt de vinger op de zere plek van aanbesteden’

Publicist Jos van der Lans schreef onlangs, in opdracht van Movisie, het essay ‘Ontsnappen aan aanbesteden’. Hij bepleit daarin een radicaal andere manier van financieren en organiseren van gemeenschapsversterking. Peter Rensen van Movisie duidt het pleidooi: ‘Aanbesteden kán goed werken, maar niet voor samenlevingsopbouw.’

Over professionalisering

Omdat vakmanschap en kwaliteit áltijd belangrijk zijn

Voor een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, is het belang van professionalisering en sterk sociaal werk groot. Het bijhouden van vakmanschap en voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden om de kwaliteit van het sociaal werk op een hoog niveau te houden. De kwaliteit van de professional bepaalt immers de kwaliteit van de dienstverlening die hij of zij biedt.

Lees meer

Professionalisering en sterk sociaal werk vraagt om deskundige sociaal werkers die middenin de samenleving staan. Daarom is aandacht voor vakmanschap, kwaliteit en professionalisering van belang.

Professionalisering in het sociaal domein

Om sociaal werkers hierin te ondersteunen en te professionaliseren, zijn er een beroepscompetentieprofiel en een beroepscode opgesteld. Dankzij het beroepscompetentieprofiel weten sociaal werkers: dit is mijn vak, dit is wat ik moet kennen en kunnen. Sociale organisaties kunnen met het profiel in de hand laten zien wat het werk dat ze verrichten inhoud en als domein kunnen we dankzij dit profiel goed laten zien wie we zijn en wat we doen. De beroepscode is een handreiking om het profiel ook in de praktijk te kunnen brengen en draagt daarmee bij aan professionalisering in het sociaal domein.

Professionalisering: Competentieprofiel

Doel van het beroepscompetentieprofiel is om inzichtelijk te maken wat de competenties zijn van sociaal werkers, om handvatten te bieden om functieprofielen en branchestandaarden te actualiseren, om betere afstemming met het beroepsonderwijs te realiseren en om deskundigheidsbevordering te stimuleren. Sociaal werk is een heel breed vak en daardoor wordt het soms ook een beetje vaag als je uit wilt leggen wat het precies is. In dit document komen alle specifieke taken en talenten én de breedheid van het vak samen en dat is we nodig om goed naar buiten te brengen wie sociaal werkers zijn, wat ze doen en waarom het vak zo belangrijk is.

Professionalisering: Beroepscode

Naast het beroepscompetentieprofiel, is er ook een beroepscode opgesteld. En waar het ene document vooral gaat over wat je als sociaal werker aan competenties in huis moet hebben, of met andere woorden wat je moet kunnen en kennen, is het andere document bedoeld als handreiking om die competenties ook tot uitvoering te brengen. Het helpt sociaal werkers om om te gaan met moeilijke, of ethische, situaties. Stel bijvoorbeeld dat je schuldhulpverlener bent en je komt in aanraking met een cliënt die fraude blijkt te plegen. Wat doe je dan? Of als je preventief werkt op het gebied van polarisatie en radicalisering en de politie staat ineens voor je deur en vraagt om contactgegevens van je cliënt. Hoe reageer je daar juist op? De beroepscode helpt daarbij.

Professionalisering: Beroepsregister

En dan is er ook nog het beroepsregister speciaal voor sociaal werkers (Register Sociaal Werkers in W&MD). Registratie in dit register biedt sociaal werkers in het werkgebied van welzijn en maatschappelijk dienstverlening richting en stimulans bij het op peil houden van hun competenties en bij het reflecteren op hun eigen handelen. Én het is transparant naar burgers/cliënten, opdracht- en werkgevers. Met registratie laten professionals immers zien dat zij blijven werken aan hun vakmanschap. Voor sociaal werkers die zich registreren bij Registerplein zijn registratiecriteria ontwikkeld die aansluiten bij hun dagelijkse praktijk en bij hun eigen professionele ontwikkelingsbehoefte. Daarmee draagt beroepsregistratie bij aan een nog betere kwaliteit van hulp en ondersteuning door sociaal werkers en versterkt het hun arbeidsmarktpositie.