Persoonsgebonden budget

Fotolia

Wat is een persoonsgebonden budget?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen cliënten zelf bepalen wie hen waar en wanneer verzorgt. Eigenlijk kopen ze dus, met een vastgesteld geldbedrag, hun eigen zorg in. Het pgb kan voortkomen vanuit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Op dit moment is de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verantwoordelijk voor de uitbetaling van het persoonsgebonden budget.Meer

In 2015 veranderde het systeem voor het persoonsgebonden budget (pgb) waarmee mensen met een beperking zelf hun zorg op maat kunnen regelen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) werd verantwoordelijk voor de uitbetaling van pgb’s. De eerste maanden regende het klachten van mensen die hun geld niet of te laat kregen. Volgens demissionair staatssecretaris Martin van Rijn behoren deze problemen nu echter tot het verleden. ‘De betalingen lopen al een hele tijd goed.’

Fraude gevoelig

Maar er is nog een probleem. Het systeem rondom de pgb’s is ingewikkeld en fraudegevoelig. Daarom kondigde Van Rijn al in 2016 aan dat hij het pgb-systeem wederom op de schop wilde gooien. Doel? Een gebruiksvriendelijk systeem voor zowel budgethouders als zorgverleners dat fraude tegengaat. Dat nieuwe systeem gaat bestaan uit een online portaal waar budgethouders en zorgverleners toegang toe hebben en waar ze gemakkelijk hun zaken kunnen regelen. Daarnaast worden gemeenten in het nieuwe systeem betrokken bij de uitbetaling van de zorggelden zodat hier minder problemen ontstaan. Half juli 2017 maakte de staatssecretaris echter bekend dat het nieuwe systeem vertraging op zou lopen. Er was toen nog wel hoop dat het online portaal begin januari geïntroduceerd zou worden. Eind augustus bleek dat ook dit niet gaat lukken.

De online portaal wordt, op kosten van de verzekeraars, gebouwd door zorgverzekeraar DSW. Bedoeling is dat de site, wanneer hij af is, wordt overgedragen aan de stichting ICTU, die hem namens het ministerie gaat beheren. Voorlopig ziet ICTU dat echter niet zitten. De betrokken partijen hebben volgens de stichting geen goede afspraken gemaakt over de eisen waar de site aan moet voldoen, ze werken gebrekkig samen en het is onduidelijk of alle partijen zich kunnen vinden in de besluiten die worden genomen. Verder stelt ICTU tegenover NRC dat zowel gemeenten en SVB zich niet verantwoordelijk voelen voor een goede werking van de nieuwe site en zou het systeem dat DSW bouwt niet goed aansluiten op de systemen van de SVB, die de uitbetaling van de pgb blijft uitvoeren.

Complexe regievoering

In een intern rapport dat werd opgesteld in opdracht van Van Rijn laat ICTU weten op dit moment zo veel problemen te zien dat ze de verantwoordelijkheid voor het portaal ‘op dit moment’ niet op zich wil nemen. Het plan om de website op 1 januari 2018 klaar te hebben, is ‘niet realistisch’. Uitstel van oplevering lost de problemen niet op, aldus de rapporteurs, omdat de ‘aanpak onverantwoord is’.

Martin van Rijn zegt in een reactie op de huidige problemen dat voor hem zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Van Rijn: ‘De manier waarop het stelsel is ingericht maakt regievoering complex en uniek. Alle betrokken ketenpartijen zijn hiervan bewust en werken steeds beter met elkaar samen.’

Uitgelicht

Nieuws

Zelfredzaamheid eisen is soms onbehoorlijk

‘Wanneer de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden drempels opgeworpen waardoor mensen worden uitgesloten van voorzieningen', dat zegt de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag.

Jongeren niet meer aansprakelijk voor pgb-schuld

‘Het is onwenselijk dat jongvolwassenen te maken krijgen met een pgb-schuld.’ Dat schrijft demissionair staatssecretaris Martin van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

Delft en Woerden experimenteren met pgb

Pilotgemeenten Delft en Woerden experimenteren met een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Ruim een miljard over voor ondersteuning en jeugdzorg

In 2015 hielden gemeenten gezamenlijk 1,2 miljard over voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Voor participatie kwamen ze 400 miljoen tekort.

Meest gelezen

Uitgelicht congres