Dementie

Dementie

MEELOPEN MET Bewogen dag in het hospice

Journalist Jessica Maas en fotograaf Bas Losekoot lopen een dag mee met verpleegkundige Harma Smit in hospice Kromme Rijnstreek in Houten. 'Het is veel luisteren, ook naar wat er niet gezegd wordt.' 
Dementie
Silke van Arum is senior adviseur bij Movisie

Blog: Mag ik ook nog wat zelf beslissen?

Mijn vader trok zich steeds meer terug in zijn kamertje. De verzorgenden vond hij lieve dames, maar betuttelend. Af en toe zei hij gekscherend: ‘Jullie doen net alsof ik een oude man ben, die niets meer kan. Mag ik ook nog wat zelf beslissen?’
Dementie
Erik Scherder bewegen

‘Ouderen moeten bewegen tegen dementie’

In de zorg aan ouderen met dementie ziet prof. dr. Erik Scherder veel passiviteit. Terwijl beweging juist de hersenenactiviteit stimuleert, blijkt uit onderzoek. Juist in de gebieden die belangrijk zijn voor het geheugen en het nemen van initiatief. In een college van 15 minuten legt de neuropsycholoog heel begrijpelijk uit waarom ouderen eigenlijk zouden moeten bewegen.
Dementie
'Ouderen met dementie zingen nog prachtig'

‘Ouderen met dementie zingen nog prachtig’

Mensen met dementie verliezen veel, maar uit onderzoek blijkt dat het muzikale geheugen tot het laatste moment aanwezig blijft. Muziektherapeut Irene Maijer-Kruijssen viel het steeds meer op dat ouderen met dementie zo mooi kunnen zingen. Ze maakte een verzamel-cd met liedjes waaraan zij herinneringen hebben.
Dementie
‘Werkwijze tegen depressie in verpleeghuis werkt’

‘Werkwijze tegen depressie in verpleeghuis werkt’

Activiteiten en gesprekstherapie om depressies in verpleeghuizen te signaleren en te behandelen werken. Dat blijkt uit onderzoek van Roeslan Leontjevas, promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij deed onderzoek naar het zorgprogramma Doen bij Depressie.
Dementie
Social media in de ouderenzorg

Social media in de ouderenzorg

Het verpleeghuis waar hij zijn moeder moest achterlaten bleek gelukkig niet ‘de hel’ die hij vreesde. De communicatie tussen hulpverleners en thuisfront kon echter stukken beter. Daarom startte Maarten Bloemink een online platform om het contact makkelijker en leuker te maken. ‘Je wilt meer weten dan de pillen en de poeders.’
Dementie
'Demente ouderen krijgen massaal anti-psychotica'

‘Demente ouderen krijgen massaal anti-psychotica’

Steeds vaker worden agressieve ouderen gedrogeerd met medicijnen die niet voor hen bedoeld zijn. Verpleeghuizen hebben hun handen vol aan demente ouderen die agressief gedrag vertonen. Verpleegkundigen hebben moeite om de ouderen rustig te krijgen en dringen er bij artsen op aan om anti-psychotica voor te schrijven. Het NCRV-programma 'Altijd Wat' maakte een reportage in een verpleeghuis in Tiel.
Dementie
Dementerende net wat beter af in kleinschalige woonvorm

Dementerende net wat beter af in kleinschalige woonvorm

Bewoners zijn in een kleinschalige woonomgeving wat beter af, maar traditionele verpleeghuizen presteren op veel zaken op hetzelfde niveau. Beide hanteren vaak een aanpak met vertrouwde zorg door bekende gezichten, zo blijkt uit promotieonderzoek van Selma te Boekhorst.
Dementie
Foto laat dementerenden dagactiviteit herbeleven

Foto laat dementerenden dagactiviteit herbeleven

'Sjoelen? Ik heb helemaal niet gesjoeld'. Wat moet je geloven als je demente ouder of partner activiteiten van de dagbehandeling blijft ontkennen? Het fotoproject in verpleeghuis Camillus in Roermond moet familieleden geruststellen. Een kiekje is het bewijs en helpt demente ouderen de activiteit te herbeleven.
Dementie

Dementerenden bloeien op in de Verhalenkeuken

In de Verhalenkeuken van verpleeghuis Zandhove in Zwolle wordt met dementerende bewoners gekookt, gegeten en voorgelezen in een herkenbare omgeving. Dit reactiveert de belangstelling voor koken en eten en verbetert tevens de communicatie. Het project is een ongekend succes.

Over dementie

Dementiezorg naar een hoger plan

Met het Deltaplan Dementie zorg is in 2013 een grote stap gezet om de ziekte te bestrijden en de dementie zorg aan dementerenden te verbeteren. Nederland telt zo’n 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing stijgt dat aantal. Niet alleen de zorg voor mensen met dementie wordt steeds intensiever, ook de ondersteuning voor naasten, de mantelzorg en vrijwilligerswerk maken dementie zorg tot een indringend thema in het sociaal domein.

Lees meer

Dementie zorg is een verzamelnaam voor bepaalde verschijnselen die optreden door beschadigingen aan hersenen. Die beschadigingen worden veroorzaakt door verschillende (hersen)ziektes. Er zijn meer dan vijftig verschillende ziektes  die dementie veroorzaken. De bekendste is de ziekte van Alzheimer. De schatting is dat er in 2017 in Nederland zo’n 270.000 mensen met dementie leven. Alzheimer Nederland schat dat in ons land ongeveer 12.000 mensen dementie op jonge leeftijd hebben.

In 2013 heeft toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn het Deltaplan Dementie in werking gezet. Het Deltaplan steunt op drie pijlers: onderzoek, zorgverbetering en de dementievriendelijke samenleving. Het plan zet in op samenwerking om dementie te voorkomen en te genezen, voor betere zorg voor mensen met dementie en voor een dementievriendelijke samenleving.

Dementie zorg

Het aantal mensen met dementie stijgt met zo’n 10.000 per jaar. Ongeveer 70 procent  woont thuis, en de meesten willen dat graag zo lang mogelijk blijven doen. Dat stelt de dementiezorg voor grote uitdagingen. Recent is het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ van start gegaan. Het doel is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie te verbeteren. Het programma ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken, zoals ketenregisseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners, huisartsen en andere professionals in de eerste lijn. Zie hier de cruciale rol van sociale professionals voor dit thema.

Zorg en hulpverlening voor dementie

Zorg en hulpverlening is niet alleen belangrijk voor mensen met dementie, zeker ook voor hun naasten, voor mantelzorgers.  Het is belangrijk dat hulpverleners het netwerk van de persoon met dementie kennen, vertelt Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het Radboudumc in een artikel in Z+W magazine. Een partner zorgt voor stabiliteit in het leven. Is die partner er niet, dan is het noodzaak  voor de hulpverlener om nog meer aandacht te besteden aan het netwerk en hoe dat netwerk kan worden ondersteund. Volgens Olde Rikkert stellen hulpverleners die vragen nog te weinig.

Mantelzorg voor dementie

Inmiddels worden veel voorzieningen en ook informatie over omgaan met dementie wijdverspreid in de samenleving en onder professionals. Sinds 2015 zijn dagactiviteiten voor mensen met dementie de verantwoordelijkheid van de gemeente, het valt onder de Wet maatschappelijke opvang. De dagbesteding moet financieel haalbaar zijn voor de bezoeker en mantelzorger. Maar uit onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat dagbesteding voor een kwart van de ondervraagde mensen te duur wordt, door de verhoging van de eigen bijdrage. De toegang tot deze activiteit is voor cliënten en hun naasten onontbeerlijk, de gemeente is aan zet.

Hulp voor het uitvoeren van dementie zorg

Hoe ga je als professional om met het geven van dementie zorg? Als een van je cliënten bijvoorbeeld het overlijden van haar dochter niet kan onthouden, moet je haar dan steeds wijzen op haar verlies. Of is een leugentje om bestwil beter en zo ja, hoe ver kun je daarin gaan? Professionals komen ook voor deze en andere vragen te staan. In dit dossier zoeken professionals en opiniemakers naar probleemstellingen, mogelijkheden en praktische handvatten.

DELEN
Vorig artikelArmoede
Volgend artikelEenzaamheid
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.