Dementie

Zelfredzaamheid

Onderzoek: Hoe bereik je de moeilijk bereikbare oudere?

Voor thuiswonende ouderen worden diverse activiteiten georganiseerd om zo gezond en zelfstandig mogelijk te blijven. Sommigen maken hier nauwelijks gebruik van. Wat is hieraan te doen en wat vraagt dit van professionals?
Dementie
EPI-Patty-van-Amsterdam.jpg

Blog: Poppenvrouwtje

Sinds ik werk heb ik bij elke organisatie wel een cliënte gehad die onder het kopje ‘poppenvrouwtje’ kan vallen. En toch zijn ze allemaal anders. Men ziet ze als ‘gek’, ‘gestoord’ of ‘schattig’, maar verder dan dat wordt er vaak niet gedacht.
Dementie
Psychische stoornissen kosten het meest

Psychische stoornissen kosten het meest

Van alle soorten ziekten geeft Nederland het meeste uit aan psychische stoornissen.
Dementie

Aan welke ziekten geven we het meeste geld uit?

In 2011 kostte de Nederlandse gezondheidszorg bijna 90 miljard euro. Dit is ruim 5.300 euro per inwoner. Eind 2013 is de nieuwste Kosten van Ziektenstudie uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierbij zijn de cijfers over 2011 berekend. Hieronder een overzicht van de ziekten waaraan het meeste geld is besteed in Nederland.
Dementie
‘Werkwijze tegen depressie in verpleeghuis werkt’

‘Werkwijze tegen depressie in verpleeghuis werkt’

Activiteiten en gesprekstherapie om depressies in verpleeghuizen te signaleren en te behandelen werken. Dat blijkt uit onderzoek van Roeslan Leontjevas, promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij deed onderzoek naar het zorgprogramma Doen bij Depressie.
Dementie
Verzorgenden zelfstandiger door aanpak depressie dementen

Verzorgenden zelfstandiger door aanpak depressie dementen

De invoering van een methode om depressie bij dementen tegen te gaan, pakt ook goed uit voor de werksituatie van verzorgenden. Dat stelt Nivel-onderzoekster Renate Verkaik in een publicatie in het International Journal of Nursing Studies. ‘De primaire drijfveer van verzorgenden is dat ze iets willen betekenen voor hun cliënten.’
Dementie
Vier keer zo veel depressie bij partners van dementerenden

Vier keer zo veel depressie bij partners van dementerenden

Partners van patiënten met dementie hebben een vier keer zo grote kans op depressie vergeleken met mensen met een partner zonder dementie. Dit schrijven onderzoekers van het NIVEL en VUmc in het American Journal of Geriatric Psychiatry.
Dementie
Opstandige demente is mogelijk depressief

Opstandige demente is mogelijk depressief

Prikkelbaarheid is bij dementerenden vaak een symptoom van depressie. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere het Nivel. Depressie wordt meestal nog niet herkend aan de hand van prikkelbaarheid. Dit symptoom kan nu toegevoegd worden aan de lijst van criteria voor depressie bij dementen.
Dementie
Pleziertjes doorbreken depressie van dementerende

Pleziertjes doorbreken depressie van dementerende

Het samen lezen van een boek, een café-bezoek in het weekend. Het zijn kleine dingen, maar ze kunnen juist een depressie bij dementerende ouderen verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van psycholoog Renate Verkaik waarop ze 20 april promoveert aan de Universiteit Utrecht. Ze ontwikkelde een speciale richtlijn voor verzorgenden die werken met demente ouderen.

Over dementie

Dementiezorg naar een hoger plan

Met het Deltaplan Dementie zorg is in 2013 een grote stap gezet om de ziekte te bestrijden en de dementie zorg aan dementerenden te verbeteren. Nederland telt zo’n 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing stijgt dat aantal. Niet alleen de zorg voor mensen met dementie wordt steeds intensiever, ook de ondersteuning voor naasten, de mantelzorg en vrijwilligerswerk maken dementie zorg tot een indringend thema in het sociaal domein.

Lees meer

Dementie zorg is een verzamelnaam voor bepaalde verschijnselen die optreden door beschadigingen aan hersenen. Die beschadigingen worden veroorzaakt door verschillende (hersen)ziektes. Er zijn meer dan vijftig verschillende ziektes  die dementie veroorzaken. De bekendste is de ziekte van Alzheimer. De schatting is dat er in 2017 in Nederland zo’n 270.000 mensen met dementie leven. Alzheimer Nederland schat dat in ons land ongeveer 12.000 mensen dementie op jonge leeftijd hebben.

In 2013 heeft toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn het Deltaplan Dementie in werking gezet. Het Deltaplan steunt op drie pijlers: onderzoek, zorgverbetering en de dementievriendelijke samenleving. Het plan zet in op samenwerking om dementie te voorkomen en te genezen, voor betere zorg voor mensen met dementie en voor een dementievriendelijke samenleving.

Dementie zorg

Het aantal mensen met dementie stijgt met zo’n 10.000 per jaar. Ongeveer 70 procent  woont thuis, en de meesten willen dat graag zo lang mogelijk blijven doen. Dat stelt de dementiezorg voor grote uitdagingen. Recent is het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ van start gegaan. Het doel is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie te verbeteren. Het programma ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken, zoals ketenregisseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners, huisartsen en andere professionals in de eerste lijn. Zie hier de cruciale rol van sociale professionals voor dit thema.

Zorg en hulpverlening voor dementie

Zorg en hulpverlening is niet alleen belangrijk voor mensen met dementie, zeker ook voor hun naasten, voor mantelzorgers.  Het is belangrijk dat hulpverleners het netwerk van de persoon met dementie kennen, vertelt Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het Radboudumc in een artikel in Z+W magazine. Een partner zorgt voor stabiliteit in het leven. Is die partner er niet, dan is het noodzaak  voor de hulpverlener om nog meer aandacht te besteden aan het netwerk en hoe dat netwerk kan worden ondersteund. Volgens Olde Rikkert stellen hulpverleners die vragen nog te weinig.

Mantelzorg voor dementie

Inmiddels worden veel voorzieningen en ook informatie over omgaan met dementie wijdverspreid in de samenleving en onder professionals. Sinds 2015 zijn dagactiviteiten voor mensen met dementie de verantwoordelijkheid van de gemeente, het valt onder de Wet maatschappelijke opvang. De dagbesteding moet financieel haalbaar zijn voor de bezoeker en mantelzorger. Maar uit onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat dagbesteding voor een kwart van de ondervraagde mensen te duur wordt, door de verhoging van de eigen bijdrage. De toegang tot deze activiteit is voor cliënten en hun naasten onontbeerlijk, de gemeente is aan zet.

Hulp voor het uitvoeren van dementie zorg

Hoe ga je als professional om met het geven van dementie zorg? Als een van je cliënten bijvoorbeeld het overlijden van haar dochter niet kan onthouden, moet je haar dan steeds wijzen op haar verlies. Of is een leugentje om bestwil beter en zo ja, hoe ver kun je daarin gaan? Professionals komen ook voor deze en andere vragen te staan. In dit dossier zoeken professionals en opiniemakers naar probleemstellingen, mogelijkheden en praktische handvatten.

DELEN
Vorig artikelArmoede
Volgend artikelEenzaamheid
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.