Armoede

Armoede

EDITORIAL Criminele verleiding

Wesley is veertien jaar. Hij woont met zijn moeder in een arbeiderswijk in het noorden van het land. Zijn vader heeft hij nooit gezien. Zijn moeder doet wat ze kan om haar zoon een goed leven te geven, maar ze heeft het niet breed.
Armoede

Voor ex-delinquenten lijkt terugkeren in de criminaliteit vaak de enige uitweg

Vrijwel elke ex-delinquent heeft financiële problemen. Deze belemmeren hem zodanig dat de kans op recidive groot is. Onderzoeker Gercoline van Beek: 'Weer op het verkeerde pad komen is veelal geen onwil maar onmacht. Hulpverleners kunnen meer doen, maar moeten daar ook de faciliteiten voor krijgen.'
Ervaringsdeskundig
Ik kies menselijke nabijheid boven professionele afstand

‘Ik kies menselijke nabijheid boven professionele afstand’

Een veilige jeugd was Toon Walravens niet beschoren. ‘Mijn ouders hadden een café waar criminelen, prostituees en pooiers aan de bar zaten. Alcoholmisbruik en geweld waren dagelijkse kost.’ Het leven van Toon speelde zich deels binnen, deels buiten de gevangenis af. Inmiddels gaat het goed met hem en zet hij zijn ervaring in om anderen te helpen.
Armoede
Miljoenen voor actieplan Haagse Schilderswijk

Miljoenen voor actieplan Haagse Schilderswijk

Een actieplan van de gemeente Den Haag, politie en maatschappelijke organisaties moet de Haagse Schilderswijk leefbaarder maken. Het plan moet vroegtijdig schoolverzuim, overlast door jongeren en criminele jeugdbendes tegengaan. Dat heeft de gemeente dinsdag laten weten. Voor de uitvoering van het plan is 11 miljoen euro beschikbaar.
Armoede
Rotterdam pakt veelplegers aan

Rotterdam pakt veelplegers aan

Met een 'persoonsgerichte aanpak' gaat Rotterdam proberen zo'n 400 veelplegers van zware geweldsmisdrijven op het rechte pad te krijgen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb kondigt in een brief die ze deze week op hun deurmat vinden, regelmatige huisbezoeken en maatregelen op maat aan. Dat maakt de gemeente woensdag bekend.
Armoede
Hein Roethofprijs voor Haags project

Hein Roethofprijs voor Haags project

Het Haagse project Kleurkracht Escamp/Rolmodellen heeft maandag de Hein Roethofprijs gewonnen. Het project, dat in het stadsdeel Escamp loopt, kreeg de prijs omdat het volgens de jury ‘burgerschap creëert en passiviteit omzet in activiteit’. Ook kan het principe makkelijk op andere plaatsen worden ingevoerd. De Hein Roethofprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een project dat het beste criminaliteit voorkomt of de sociale veiligheid verbetert.
Armoede
Stationsbuurt: van probleemwijk naar prachtwijk?

Stationsbuurt: van probleemwijk naar prachtwijk?

De Stationsbuurt in Den Haag is één van de veertig Vogelaarwijken die op extra aandacht kan rekenen van de landelijke politiek. Den Haag is één van de twee steden waar inwoners tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op de PVV kunnen stemmen. In NOVA een portret van deze buurt.
Armoede
Politie in achterstandswijk handelt vooral pragmatisch

Politie in achterstandswijk handelt vooral pragmatisch

Politiemensen in multiculturele achterstandswijken handelen eerder naar de praktijk dan naar regels. Zonder een ideologische of etnisch-culturele bril proberen ze overlast, onveiligheid en criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.
Armoede
Toename geweld en overlast Antillianen in Rotterdam

Toename geweld en overlast Antillianen in Rotterdam

De overlast van en het aantal geweldsmisdrijven door Antillianen in Rotterdam is in 2007 gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit een voortgangsonderzoek dat de raadscommissie donderdagavond heeft besproken.
Armoede
Opvallend project voor daklozen succesvol van start

Opvallend project voor daklozen succesvol van start

Het Amsterdamse daklozenproject Discus draait een jaar. Hierin krijgen daklozen eerst een woning, voordat zij zich laten behandelen voor hun verslaving of psychiatrische problemen. Voorwaarde is om geen overlast te veroorzaken en tijdig huur te betalen. Het project is bijzonder succesvol en wordt uitgebreid.

Over armoede

Hoe help je jouw cliënt uit de armoede?

Ook in een rijk land als Nederland leven steeds meer mensen in armoede. Van alle Nederlanders leeft 6,2 procent, dat zijn iets meer dan 1 miljoen mensen, onder de armoedegrens. Van hen leven er 391.000 in langdurige, dat betekent minstens vier jaar, onder de lage inkomensgrens. in armoede. Dat is 2,5 procent van de bevolking. Wat kunnen professionals doen om mensen uit de armoede te krijgen?

Lees meer

Opvallend feit aan de armodecijfers van Nederland is dat ruim een derde van de mensen die uit de armoede zijn gekomen, daar uiteindelijk weer in terugvallen. Uit onder zoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt namelijk dat van de mensen die in een bepaald jaar uit de armoede zijn geraakt,  bijna 20% een jaar later opnieuw in een armoede situatie leeft. Na vijf jaar is in totaal 40% in armoede teruggevallen.

Opgedeeld in groepen

Wie zijn de mensen die in armoede leven? Vaak zijn het mensen die behoren tot een zogenoemde kwetsbare groep. Het SCP benoemt acht van die groepen. De eerste groep bestaat uit kinderen in armoede. In 2018 leefden er ruim 264.000 minderjarige kinderen in een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Het aantal kinderen in een gezin dat al minstens vier jaar moest rondkomen van een laag inkomen is 103.000 duizend. Dit is zorgelijk omdat kinderen die opgroeien in armoede ook meer kans hebben later zelf in armoede te leven. De tweede en derde groep bestaan uit eenoudergezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaanden jonger dan de AOW-leeftijd. Deze twee groepen lopen het grootste risico op armoede. Nederland telt bijna 534.000 eenoudergezinnen. Ruim de helft daarvan (54%) bestaat uit eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen. Veruit de meeste daarvan hebben een vrouw aan het hoofd. Het armoedepercentage in deze categorie is veel hoger (bijna 15%) dan in de categorie eenoudergezinnen met een man aan het hoofd (7%). Dit komt doordat alleenstaande moeders relatief vaak afhankelijk zijn van een uitkering. Het armoederisico onder 55- tot 65-jarigen vergeleken met andere leeftijdsgroepen is hoog en is gegroeid sinds 2015. De 55-plussers die hun baan zijn kwijtgeraakt, komen moeilijk weer aan het werk. De verhoging van de AOW-leeftijd verlengt bovendien de tijdsspanne van hun armoedeproblematiek. Dit blijkt uit recente gegevens van het CBS.

De vierde groep bestaat uit werkende armen. Dat zijn mensen die een betaalde baan hebben, maar te weinig verdienen om van rond te komen. Hoe beperkter de werkweek, hoe hoger de kans op armoede. Werkende armen vormen bijna een derde van de volwassenen in armoede. Na de bijna 220.000 werkende armen zijn de bijstandsgerechtigden de tweede grootste groep onder de arme volwassenen. In totaal ging het in 2017 om ongeveer 152.000 personen. Dit was bijna een kwart (23%) van de totale groep arme volwassenen. De kans dat bijstandsgerechtigden in armoede verkeren is groot: van alle bijstandsontvangers in Nederland is ruim een derde arm. Naast de werkende armen en de bijstandsgerechtigden zijn de pensioenontvangers de derde grote groep onder de arme volwassenen. In 2017 ging het om 105.000 mensen. Bijna 90% van deze mensen is langdurig arm. Dat het aandeel in deze groep niet of nauwelijks afneemt, komt ook doordat deze groep niet kan profiteren van economische groei.

Dan blijven er nog twee groepen over: arme mensen met een migratieachtergrond en mensen die onder bewindvoering staan vanwege schulden. Van alle arme volwassenen in 2017 had ongeveer de helft een migratieachtergrond. Niet-westerse migranten zijn vaker arm dan westerse migranten. Het armoederisico verschilt per land van herkomst. Bij mensen met een niet-westerse achtergrond hebben migranten uit vluchtelingenlanden het hoogste armoederisico. Het aantal mensen dat door schulden onder toezicht van een bewindvoerder kwam te staan is de afgelopen jaren fors gestegen. Waren er in 2013 nog ongeveer 35.000 mensen onder bewind vanwege schulden, in 2018 waren dat er al ruim 56.000. Een stijging van zo’n 60 procent.

Blijf op de hoogte

Sociaal werkers zijn in de meeste gevallen betrokken bij de ondersteuning en hulp aan mensen die in armoede dreigen te geraken of die al in de schuldhulpverlening zitten. Het is voor deze professionals ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de projecten, de beleidsregels en van de ontwikkelingen op het gebied van armoede en schuldhulpverlening. En niet te vergeten willen sociaal werkers graag lezen over nieuwe ideeën en opinies over methoden en werkwijzen. In dit dossier zet Zorg+Welzijn alles bij elkaar op het gebied van armoede.

Uitgelicht congres

Wijkteam congres: samenwerken in de praktijk

Van der Valk Hotel Veenendaal

Jaarcongres Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

ReeHorst