Armoede en Schuldhulpverlening

'Niet snijden in armoedebudget'

‘Niet snijden in armoedebudget’

Bij de bezuinigingen voor volgend jaar moet het extra geld voor armoedebestrijding buiten schot blijven. Dat is de inzet van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken). Klijnsma heeft dat in de Tweede Kamer laten weten.
Ruim 3000 meldingen over koopkracht ouderen

Ruim 3000 meldingen over koopkracht ouderen

Al meer dan 3000 mensen hebben zich bezorgd gemeld bij het meldpunt van ouderenpartij 50PLUS over hun koopkracht. Dat schrijft de partij op haar website. Partijleider Henk Krol verwacht volgende week, wanneer mensen hun AOW en pensioen binnen krijgen, nog meer meldingen.
‘Grens voor welzijnswerk is bereikt’

‘Grens voor welzijnswerk is bereikt’

Voor veel welzijnsorganisaties is door de bezuinigingen de grens bereikt. Dat meldt de MOgroep. Honderden buurtaccommodaties zijn de afgelopen 2 jaar gesloten en tussen de 8000 en 9000 welzijnswerkers hebben hun baan verloren. Terwijl deze collectieve voorzieningen en het welzijnswerk juist nodig zijn om de druk van dure individuele zorg af te halen, stelt de MOgroep.
Eigen Kracht Conferentie tegen ontruiming

Eigen Kracht Conferentie tegen ontruiming

De Amsterdamse woningcorporatie Eigen haard zet de Eigen Kracht Conferentie in tegen de stijgende schuldproblematiek onder haar bewoners. De woningcorporatie verwacht meer ernstige probleemgevallen door de stijgende lasten voor energie en zorg in combinatie met de bezuinigingen op de huurtoeslag.
Politie vreest overlast psychotische zwervers

Politie vreest overlast psychotische zwervers

Er komt meer overlast in de steden door de eigen bijdrage voor zware psychiatrische patiënten en de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Dat stelt Hans Slijpen van de landelijke ggz-expertgroep van de politie, zaterdag in de Volkskrant.
Daklozen voeren actie tegen bezuinigingen

Daklozen voeren actie tegen bezuinigingen

Daklozen buigen zich woensdagochtend in het Amsterdamse Westerpark over oplossingen voor hun problematiek. Ze voelen zich opgejaagd door de politie en kampen met de inkrimping van laagdrempelige nachtopvang en de bezuinigingen op inloophuizen.
Protest tegen bezuiniging op voorzieningen lage inkomens

Protest tegen bezuiniging op voorzieningen lage inkomens

Meer dan duizend mensen zijn zaterdag in de Brabanthallen in Den Bosch bijeen gekomen voor een protestmanifestatie tegen bezuinigingen op voorzieningen voor mensen met een arbeidshandicap.
'Bezuinigingen zijn een zegen'

‘Bezuinigingen zijn een zegen’

'We doen onze stinkende best! (maar het helpt niets).' Dat was de kop van een interview met Heinz Schiller, directeur van Welzijnsorganisatie Doenja, in de Volkskrant mei 2009. Hij herhaalde dat op het Welzijnsdebat. En: 'Er is teveel geld. De bezuinigingen zullen ons tot keuzes dwingen. Dat is goed voor de sector.'
Kind vaker op straat of in opvang

Kind vaker op straat of in opvang

Het Leger des Heils vreest dat de bezuinigingen ervoor zorgen dat meer gezinnen met kinderen in de maatschappelijke opvang of op straat terechtkomen. De eerste tekenen daarvan zijn nu al zichtbaar, aldus luitenant-kolonel Ine Voorham, directeur van Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg bij het Leger.

Gemeenten denken bezuinigingen te compenseren met GSB-middelen en Europees geld: Goochelen…

In het Regeerakkoord onderstreepte het kabinet nog eens het belang van de buurthuizen als basisfunctie. Dat belet veel gemeenten niet om flink het mes te zetten in hun welzijnsbegroting. De gaten die er vallen denken ze te dichten met gelden uit het Grotestedenbeleid en Europese fondsen. Een goedkope truc of handig gebruik van mogelijkheden? Voor welzijnsinstellingen pakt dit beleid minder prettig uit.

Over armoede en schuldhulpverlening

Van armoede naar schuldhulp en er weer uit

Meer dan 220.000 huishoudens leven langdurig, dat is langer dan vier jaar, onder de lage-inkomensgrens en in Nederland leven volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau meer dan 1 miljoen mensen met problematische schulden. Wat kunnen professionals doen om mensen uit de armoede en schulden te krijgen?

Lees meer

De Nationale Ombudsman constateerde in het Jaarverslag 2016 dat schulden, armoede en toegang tot voorzieningen die hulp kunnen bieden de belangrijkste thema’s worden in de komende jaren. ‘Vasthouden aan zelfredzaamheid als norm werpt drempels op, waardoor mensen worden uitgesloten van voorzieningen en hulp.’

Het Sociaal en Cultureel Planbureau berekende dat één tot anderhalf miljoen huishoudens in Nederland te maken heeft met problematische schulden. Ook al kunnen zij in aanmerking komen voor schuldhulpverlening, de problemen blijken niet altijd gemakkelijk op te lossen. Omdat cliënten snel opgeven of boos te worden, weinig flexibel blijken te zijn en ook afspraken niet altijd nakomen.

Schuldhulp

De noodzaak groeit om mensen die financieel in de problemen komen met schuldhulpverlening en armoede-steun te helpen. Sinds een paar jaar is dat de taak van de gemeente. Dat betekent dat elke gemeente die taak om mensen te ondersteunen ook verschillend kan invullen. Enkele gemeenten zijn begonnen met een experiment om mensen in de bijstand ook een klein eigen inkomen te laten verdienen of onbetaald werk toe te staan. Met als doel de leefsituatie te verbeteren en eventueel beter aan betaald werk te kunnen komen.

Er zijn verschillende projecten waarin sociaal werkers helpen om burgers uit de schulden te houden of schulden te saneren. Belangrijk blijkt te zijn om tijdig de financiële problemen – die meestal gepaard gaan met sociaaleconomische problemen – op het spoor te komen. Zoals het meldpunt EMMA – Eerder Melden, Minder Achterstanden, waar de sociaal werker van het jaar 2017 – Mariska Overgaag – mede oprichter van is: ‘Mensen zijn opgelucht als er iemand van EMMA voor de deur staat. Wij komen niks halen, maar iets brengen.’

Armoedebestrijding

De gemeente Alphen aan den Rijn is begonnen met een bijzondere aanpak voor armoedebestrijding: Mobility Mentoring. Het idee is om de stressfactoren weg te nemen bij mensen met financiële problemen. Die stressfactoren kunnen van alles zijn: huisvesting, gezondheid, psychische problemen. Stress zorgt ervoor dat het voor mensen moeilijk wordt om problemen doelmatig aan te pakken. Mensen kunnen dan lastig prioriteiten stellen en hun impulsen te controleren. De methode komt uit de VS en leidt ertoe dat mensen in staat zijn ook hun problemen aan te pakken. De overheid heeft in 2016 bepaald om kinderen die in armoede moeten leven te helpen. Het aantal kinderen dat in Nederland in armoede opgroeit is hoog. Ondanks dat de economie is aangetrokken en er vanuit gemeenten en Rijk aandacht besteedt wordt aan het terugdringen van armoede, groeit tien tot twaalf procent van de kinderen op in armoede. De overheid financiert daarom via de gemeente projecten om kinderen te helpen die in langdurige armoede moeten leven en daarbij in hun sociale welbevinden worden gehinderd.

Sociaal werkers zijn in de meeste gevallen betrokken bij de ondersteuning en hulp aan mensen die in armoede dreigen te geraken of die al in de schuldhulpverlening zitten. Het is voor deze professionals ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de projecten, de beleidsregels en van de ontwikkelingen op het gebied van armoede en schuldhulpverlening. En niet te vergeten willen sociaal werkers graag lezen over nieuwe ideeën en opinies over methoden en werkwijzen. In dit dossier zet Zorg+Welzijn alles bij elkaar op het gebied van armoede en schuldhulpverlening.

Uitgelicht congres

Congres Gezinnen met complexe en meervoudige problemen

ReeHorst

Congres Mensen met verward gedrag

ReeHorst

Congres Armoede en Schulden

ReeHorst