Home Tags Zvw

Zvw

Handreiking moet toegang tot zorg en ondersteuning verbeteren

Het blijft bij iedere evaluatie van het nieuwe zorgstelsel naar voren komen: burgers weten niet goed waar ze terechtkunnen met hun hulpvraag. Het samenwerkingsverband Samen Sterk voor Kwaliteit heeft daarom een brochure gemaakt die in begrijpbare taal en voorzien van voorbeelden en plaatjes helpt om de weg naar zorg en ondersteuning begrijpelijk uit te leggen.
Wet- en regelgeving

De regels: Gemeenten overtreden regel in Jeugdwet

Ruim veertig procent van de gemeenten houdt zich niet aan de Jeugdwet. Zij voeren namelijk niet het verplichte cliëntervaringson- derzoek uit onder jeugdhulpcliënten. Dat blijkt uit gegevens van het ministerie van VWS, opgevraagd door Binnenlands Bestuur.
Wet- en regelgeving

Cliënt met beperking niet geholpen met zorgwetten

1-Wanhoop-Fotolia.jpg
‘De veronderstelling dat iedereen die dat nodig heeft een beroep kan doen op enige vorm van zorg of ondersteuning, klopt niet altijd.’ Dat stelt MEE NL in haar Trend- en Signaleringsrapportage 2017.
Wet- en regelgeving

Cliënten verdwalen in langdurige zorg

doolhof-Fotolia.jpg
Wie langdurige zorg nodig heeft, loopt regelmatig tegen allerlei problemen aan. Dat blijkt uit onderzoek. Zo hebben mensen moeite de juiste weg en toegang te vinden voor hun zorgvraag en vinden ze niet altijd alle informatie.
Wet- en regelgeving

Delft en Woerden experimenteren met pgb

1-pgb-iStock.jpg
Pilotgemeenten Delft en Woerden experimenteren met een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb).
Wet- en regelgeving

‘Pgb-controle komt best intimiderend over’

‘Pgb-controle komt best intimiderend over’
Tien tot twintig procent van de pgb-houders die extra controle krijgen, ziet af van het persoonsgebonden budget. Dat zegt het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.