Home Tags Zorgmijders

zorgmijders

Wijkteam

Niels Mulder: ‘Zorgmijders zijn vaak zorgvuldige zorgzoekers’

Niels Mulder: ‘Zorgmijders zijn vaak zorgvuldige zorgzoekers’
We leven in een maatschappij die uitgaat van eigen kracht, van kortdurende ondersteuning en van burgers die elkaar helpen. Daar lijkt bemoeizorg eigenlijk niet meer bij te horen. Toch is het van belang dat bemoeizorg blijft bestaan zegt hoogleraar Niels Mulder. ‘Het is echt een korte termijnvisie als je hulpverleningstrajecten verbindt aan een aantal uren of gesprekken.’
Ervaringsdeskundig

Hans van Eeken legt uit waarom ervaringswerkers soms succesvoller zijn dan bemoeizorgteams

Ervaringswerkers willen niet zozeer iets van de zorgmijder, maar proberen puur contact te leggen en een vertrouwensband op te bouwen. Waarom is juist dit zo waardevol? Ervaringswerker Hans van Eeken legt het uit op het Zorg+Welzijn congres Zorgmijders. 
Zelfredzaamheid

Aftermovie congres Zorgmijders

Het Zorg+Welzijn Congres Zorgmijders bood een podium aan wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen met ieder hun waardevolle inbreng. Bezoekers leerden van hen over de laatste inzichten en actualiteiten rond zorgmijders, hoorden uiteenlopende casuïstiek en gingen naar huis met handvatten waarmee ze daadwerkelijk een stap verder konden zetten in hun eigen werk.
Zelfredzaamheid

Zorgmijders of zorgvuldige zorgzoekers?

Niels Mulder: ‘Zorgmijders zijn vaak zorgvuldige zorgzoekers’
We leven in een maatschappij die uitgaat van eigen kracht, van kortdurende ondersteuning en van burgers die elkaar helpen. Daar lijkt bemoeizorg eigenlijk niet meer bij te horen. Toch is het van belang dat bemoeizorg blijft bestaan zegt hoogleraar Niels Mulder. ‘Het is echt een korte termijnvisie als je hulpverleningstrajecten verbindt aan een aantal uren of gesprekken.’
Wijkteam

Hoogleraar Evert van Leeuwen: De zorgmijder kun je niet veranderen’

Mensen hebben het recht om zorg te mijden. Maar waar ligt precies die grens? Mogen mensen zichzelf beschadigen? Wat is ‘tot last zijn’? En waarom besluit jij als professional je er wel, of niet, mee te bemoeien? Wie geeft jou dat recht? Emeritus hoogleraar Evert van Leeuwen vertelt op het Zorg+Welzijn congres Zorgmijders over de relatie tussen menselijke waardigheid en zorgmijden.
Zelfredzaamheid

Geef niet meteen op als je cliënt een paar keer weigert’

In ons land zijn ruim 12.000 jongeren in de leeftijd van 18-30 jaar dakloos. Al hun aandacht en tijd gaat uit naar een belangrijke basisbehoefte: “Waar slaap ik vannacht?” In deze overlevingsstand trekken zij zich soms niets aan van verwachtingen, vragen of een aanbod voor hulp. Hoe kun je als zorgverlener toch van betekenis zijn voor deze jongeren?

Congres: De plichten van de zorgmijder

Huisarts en ziekenhuisarts in opleiding Lester du Perron vindt de relatie tussen zorgmijder en hulpverlener te eenzijdig. Tot hoever moet die laatste zich verantwoordelijk voelen? ‘De patiënt kan niet zeggen: nou, succes met mij.’

De huiskamer van de wijk

Bezuinigingen zorgen er al jarenlang voor dat bibliotheken verdwijnen. Lijkt logisch in verband met veranderd leesgedrag, maar de bieb is allang veel meer dan lezen. ‘We zijn ook welzijnswerker geworden.’

Zou je op dit moment dood willen?

Een Amsterdams programma gericht op suïcidepreventie boekt goede resultaten. Maar er is nog veel werk aan de winkel. ‘Per klas zijn er twee kinderen die we na ons onderzoek uitnodigen voor een gesprek over de dood.’
Jeugdhulp

Redactioneel: Klippen

Piet-Hein Peeters
Op Twitter ging enige tijd geleden een tweet rond van een verontruste ouder die schreef dat met de huidige uitvoering van de jeugdwet ’de zorgmijders van morgen geboren worden’.