Home Tags Zorgkantoor

zorgkantoor

Wet- en regelgeving

Maak cliënt geen budgethouder pgb, dat voorkomt fraude’

Mensen voor wie de zorg is bedoeld, moeten niet langer budgethouder van een persoonsgebonden budget zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het pgb-geld terug te vorderen als er sprake is van fraude.
Wmo

Zorgkantoor zoekt plek voor mensen met complexe zorg

complexe zorg
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de zorgkantoren opgedragen de ondersteuning van cliënten met complexe zorg te verbeteren. Naar schatting 500 cliënten staan op de wachtlijst voor een plaats in een instelling, maar er zijn geen plaatsen beschikbaar. Deze cliënten blijken ‘verkeerd geregistreerd’ te staan.
Wmo

Complexe zorg nodig, en dan?

Volgens een schatting van MEE Nederland krijgen zo’n 500 cliënten met een complexe zorgvraag niet de zorg die ze nodig hebben. ‘Zorgkantoren moeten deze complexe zorg inkopen, maar zij lossen het probleem niet op.’
Wmo

Voorlopig voldoende zorg voor bewoners zorginstelling

Voorlopig voldoende zorg voor bewoners zorginstelling
De komende paar jaar blijven er voldoende plaatsen beschikbaar in zorginstellingen voor bewoners die langdurige zorg nodig hebben. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de effecten van de hervormingen in de AWBZ.
Wijkteam

Zorgkantoren weigeren Buurtzorg 9,5 miljoen euro

Zorgkantoren weigeren Buurtzorg 9
Zorgkantoren weigeren thuiszorgaanbieder Buurtzorg Nederland 9,5 miljoen euro voor geleverde zorg in 2013 uit te betalen. Sommige zorgkantoren vinden dat Buurtzorg een hoog uurtarief heeft. Volgens directeur Jos de Blok is daar een reden voor.
Wmo

NZa stelt AWBZ-beleidsregels 2014 vast

NZa stelt AWBZ-beleidsregels 2014 vast
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de AWBZ-beleidsregels voor 2014 vastgesteld. Dit biedt zorgaanbieders en zorgkantoren de gelegenheid om tijdig te starten met het zorginkooptraject.

Besteding geld ouderenzorg leidt tot vragen

Besteding geld ouderenzorg leidt tot vragen
Verschillende oppositiepartijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de besteding van het extra geld (370 miljoen euro per jaar) dat is uitgetrokken voor de ouderenzorg. Het AD schrijft zaterdag dat een deel van dat geld, dat bedoeld is voor extra handen aan het bed, is uitgegeven aan onder meer management en software.

NZa wil meer bevoegdheid

NZa wil meer bevoegdheid
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil meer bevoegdheden. Zo wil de NZa ook eventueel dwangsommen kunnen opleggen aan zorgkantoren die zich niet aan de regels houden of onder de maat presteren. De zorgautoriteit heeft de politiek gevraagd om dit mogelijk te maken.