Home Tags Zorginkoop

zorginkoop

Wet- en regelgeving

De Regels: Spelregels voor budget vernieuwing jeugdhulp

Om in aanmerking te komen voor budget om jeugdhulp te vernieuwen, moet een jeugdzorgregio een meerjarig transformatieplan indienen.

De transformatie begint nu pas

Jan Telgen: De transformatie begint nu pas
De afspraken die gemeenten maken met aanbieders van zorg en welzijn zijn in principe de sleutel tot werkelijk anders werken in het sociaal domein. Maar die sleutel wordt volgens Jan Telgen en Niels Uenk lang niet altijd op de goede manier gebruikt.
Wet- en regelgeving

Tim Robbe: ‘Professional heeft baat bij niet-aanbesteden’

‘Zie inwoners als doel en zorgaanbieders als middel’
De relatie tussen zorgaanbieders en de gemeente bij de inkoop van zorg geeft niet zelden op z’n zachts gezegd “hoofdbrekens”. Tijdens de Zorg+Welzijn masterclass “Juridische vraagstukken in het sociaal domein” op 6 maart geeft jurist Tim Robbe adviezen aan professionals.
Zelfredzaamheid

Dankzij persoonsvolgende zorg houden ouderen zelf regie

In Zuid-Limburg wordt geëxperimenteerd met persoonsvolgende zorg. De kern van het project? Ouderen passen zich niet aan aan de zorg, maar de zorg past zich aan aan de ouderen.

Eisen gemeenten niet altijd haalbaar voor gehandicaptenzorg

30 procent van de instellingen liet weten het lastig te vinden om op het gebied van verantwoording
Veel instellingen in de gehandicaptenzorg hebben moeite om te voldoen aan alle eisen van gemeenten op het gebied van verantwoording, kwaliteit en registratie.

‘Wmo-declaraties worden ook een chaos’

Chaos bij declaraties ook mogelijk in de Wmo
De problemen met de uitbetalingen van het persoonsgebonden budget zullen zich herhalen bij de uitvoering van de nieuwe Wmo.

2015 wordt net zo’n zooitje als Wmo 2006’

‘2015 wordt net zo’n zooitje als Wmo 2006’
De contracten tussen gemeenten en zorgaanbieders voor de jeugdzorg en de Wmo zijn gebaseerd op drijfzand en van Rijn schetst onterecht een positief beeld over deze afspraken. Dat zegt aanbestedingsjurist Tim Robbe tegen Zorgvisie.

Van Rijn: geen splitsing wijkverpleegkundige zorg

Van Rijn: geen splitsing wijkverpleegkundige zorg
Volgens staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt de wijkverpleegkundige zorg niet opgesplitst. De zorgverlening aan één cliënt zal straks door één aanbieder worden uitgevoerd.

Tenminste 1800 jeugdzorgwerkers verliezen hun baan’

‘Tenminste 1800 jeugdzorgwerkers verliezen hun baan’
Van de jeugdzorgorganisaties blijkt 75 procent nog steeds niet te weten welke zorg gemeenten bij hen gaat inkopen. De deadline voor gemeenten om daarover duidelijkheid te verschaffen was 1 augustus. Jeugdzorg Nederland pleit nu voor een noodwet om chaos te voorkomen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten herkent deze situatie niet.

Utrecht voorloper in Jeugdzorg: Eerst maar eens overnemen

Utrecht voorloper in Jeugdzorg: Eerst maar eens overnemen
De discussie in de jeugdzorg gaat nog te vaak over budgetten en de inkoop, vindt Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de provincie Utrecht. Deze provincie is al dit jaar begonnen met de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten en daarmee koploper in de decentralisatie jeugdzorg.