Home Tags Zorgfraude

zorgfraude

Wmo

Het nieuwe pgb-systeem faalt’

Het nieuw ingevoerde pgb-systeem moet worden teruggedraaid
Per Saldo wil het nieuwe systeem van beheer van het persoonsgebonden budget terugdraaien, want het faalt.

Laat hulpverleners pgb niet in de kou staan’

13.000 pgb-hulpverleners hebben nog geen salaris ontvangen
Duizenden hulpverleners hebben voor de zorg aan hun pgb-houder nog geen salaris ontvangen over januari. Het gaat om personeel dat wordt betaald uit het persoonsgebonden budget door de Sociale Verzekeringsbank.

Bij huisbezoek pgb heb je al een risicoprofiel’

Voor het opschroeven van de huisbezoeken komt dit jaar 5 miljoen euro beschikbaar.
Er wordt nog altijd gefraudeerd met persoonsgebonden budget, dus het aantal huisbezoeken wordt opgeschroefd.
Armoede en Schuldhulpverlening

Goedwillende mensen gaan eerder frauderen

Actie voor fatsoenlijk loon
De nieuwe bijstandsregels zijn zo ingewikkeld geworden dat veel mensen ‘onbewust frauderen’. Ambtenaren zullen vaker ‘de andere kant op kijken’.
Wmo

Kamer kritisch over haastig invoeren zorgwet

Kamer kritisch over haastig invoeren zorgwet
Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) moet de Tweede Kamer ervan zien te overtuigen dat de zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten al per 2015 anders dient te worden geregeld.
Wmo

Grens aan persoonsgebonden budget

Grens aan persoonsgebonden budget
De uitgaven voor het persoonsgebonden budget worden afgebakend per zorgkantoor en per regio. Dat blijkt uit een wijziging die staatssecretaris Martin van Rijn heeft aangebracht in het Wetsvoorstel langdurige zorg.
Wmo

Gemeenten bezorgd om veranderingen pgb

Gemeenten bezorgd om veranderingen pgb
De gemeenten maken zich grote zorgen over de uitvoering van het persoonsgebonden budget in 2015. De zorgen hebben te maken met het trekkingsrecht dat fraude met het pgb moet tegengaan. De invoering van dit recht gaat echter maar moeizaam, volgens de gemeenten.

De nieuwe zorg-apartheid

De nieuwe zorg-apartheid
Bij de vaststelling van het zorgakkoord door kabinet en gedoogpartijen is een nieuwe vorm van apartheid ontstaan. En dit keer niet gebaseerd op ras of geloof, maar op basis van je handicap, je beperking. Apartheid is het Afrikaner woord voor "isolement".

Van Rijn pakt te zware indiceringen aan

Van Rijn pakt te zware indiceringen aan
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) gaat het te zwaar en dus te duur inschatten van zorg door instellingen ('upcoding' ) aanpakken. Dat heeft hij woensdag laten weten aan de Tweede Kamer.

Extra geld voor aanpak zorgfraude

Extra geld voor aanpak zorgfraude
VWS stelt vanaf 2014 extra geld en menskracht beschikbaar voor het opsporen en bestrijden van fraude in de zorg. Er wordt hiervoor 15 miljoen euro ingezet.