Home Tags Zorgaanbieder

zorgaanbieder

Wet- en regelgeving

Tim Robbe: ‘Professional heeft baat bij niet-aanbesteden’

‘Zie inwoners als doel en zorgaanbieders als middel’
De relatie tussen zorgaanbieders en de gemeente bij de inkoop van zorg geeft niet zelden op z’n zachts gezegd “hoofdbrekens”. Tijdens de Zorg+Welzijn masterclass “Juridische vraagstukken in het sociaal domein” op 6 maart geeft jurist Tim Robbe adviezen aan professionals.